วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักเศรษฐศาสตร์ จี้รัฐ เลิกกฎอัยการศึก แก้ศก.ตกต่ำ

นักเศรษฐศาสตร์ จี้รัฐ เลิกกฎอัยการศึก แก้ศก.ตกต่ำ

  • Share:

กรุงเทพโพลล์ เผยนักเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่ 78.1% หนุนข้อเสนอผู้ว่าการ ธปท. เปลี่ยนใช้เป้าหมายเงินเฟ้อ ชงตั้งกรอบไม่เกิน 3-4% ส่วน กนง.ครั้งหน้า 5 พ.ย. คาดคงดอกเบี้ย 2% จี้รัฐเร่งเบิกจ่ายงบ ยกเลิกกฎอัยการศึก สร้างงานให้ประชาชน...

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ จากองค์กรชั้นนำ 28 แห่ง จำนวน 64 คน เรื่อง "ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อการเปลี่ยนกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท." โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 9-21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.1 เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เสนอให้เปลี่ยนการใช้เป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation Targeting) โดยไปใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อทั่วไป หรือ Headline Inflation แทนการใช้กรอบเงินเฟ้อพื้นฐาน หรือ Core Inflation ในปี 2558 โดยมีเพียงร้อยละ 12.5 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย 

นอกจากนี้ ร้อยละ 43.8 เห็นว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยควรตั้งกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อทั่วไปไม่เกินร้อยละ 3.0-4.0 และในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 76.6 คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.0 ในรอบการประชุมวันที่ 5 พ.ย.นี้  โดยมีเพียงร้อยละ 7.8 ที่เห็นว่า กนง. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ร้อยละ 6.3 เห็นว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ยังได้เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำให้กับรัฐบาล ดังนี้ อันดับ 1 เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีแผนลงทุนที่ชัดเจนอยู่แล้ว อันดับ 2 ยกเลิกกฎอัยการศึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น อันดับ 3 สร้างงาน ลดรายจ่ายให้กับประชาชน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจมากขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้