ทรงเสวย...ผูกพุทธ-พราหมณ์ สร้างพิฆเนศทรงนาคเกี้ยว...บูชา

ข่าว

  ทรงเสวย...ผูกพุทธ-พราหมณ์ สร้างพิฆเนศทรงนาคเกี้ยว...บูชา

  ก้อง กังฟู

   2 พ.ย. 2557 05:00 น.

   ศิษยานุศิษย์ห้อมล้อม “ท่านโอม” ด้วยศรัทธา.

   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ...จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิด พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดทรงเสวย บ้านหนองแค หมู่ 1 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท...บ่าย 3 โมง 9 พฤศจิกายน 2557...

   ...ศาสนสถานแห่งนี้ มีความพันผูกกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะกับ พระบรมฉายาลักษณ์พระอิริยาบถของพระองค์ทรงปรุงพระกระยาหาร...อย่างสบายพระหฤทัย

   อันเป็นภาพประวัติศาสตร์...ที่สร้างความ ประทับใจพสกนิกรชาวสยาม อย่างมิรู้เลือน...!!

   พระพิฆเนศปางโชคดีทรงนาคเกี้ยว.
   พระพิฆเนศปางโชคดีทรงนาคเกี้ยว.

   O O O

   ร.ศ.127...เมื่อ 17 ตุลาคม 2451 พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประทับเรือพระที่นั่ง “ครุฑเหิร” ตรวจลำน้ำคลองมะขามเฒ่า (ปัจจุบันคือแม่น้ำท่าจีน) ซึ่งตื้นเขินมิสามารถแบ่งปันน้ำจากเจ้าพระยาให้ระบายอย่างสะดวก เพื่อขจัดปัญหาอุทกภัย...

   ก่อนจะเสด็จ ข่าวได้แพร่กระจาย พระอธิการคล้อย เจ้าสำนักสงฆ์แห่งบ้านหนองแค จึงได้ชักชวนชาวบ้านตัดตอไม้กวาดเก็บผักตบชวาและ สร้างพลับพลาขึ้นรับเสด็จ พระองค์ประทับพักแรม ณ ที่นั่น และเสวยพระกระยาหารตำรับของท้องถิ่น...ด้วยความเจริญพระกระยาหาร

   O O O

   ก่อนเสด็จต่อ...ในวันรุ่ง พระองค์ทรงมีรับสั่ง กับชาวบ้านให้เรียกสำนักสงฆ์นี้ว่า “วัดเสวย” ด้วยศรัทธาต่อพระมหากรุณาธิคุณ ชาวบ้านจึงเติม “ทรง” เข้าไปอีกคำ นาม “วัดทรงเสวย” จึงได้เรียกขานกันมาจากอดีตถึงทุกวันนี้เป็นเวลานานถึง 106 ปี

   ต่อจาก “หลวงปู่คล้อย”...วัดทรงเสวยมีเจ้าอาวาสติดต่อกันมาหลายรูป ถึงปัจจุบัน “พระครูวินัยธรศิริสุวัณรังสี” หรือ “พระมหาศิริฯ” ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ท่านโอม” ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาส สืบต่อจาก “หลวงปู่ย้อย” เกจิอาจารย์ชื่อดังและเข้มขลังแห่งชัยนาท

   O O O

   “พระมหาศิริฯ” อายุ 23 ปี พรรษา 3 เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ตั้งแต่เป็นสามเณรหลังเรียนจบมัธยมจากวิทยาลัยนาฏศิลป ขณะเป็นสามเณรจำอยู่วัดปากคลอง-มะขามเฒ่านั้น ท่านเจ้าอาวาสทำนายว่าอีก 1 ปี จะได้เป็นเจ้าอาวาส...

   ด้านหน้าวัดทรงเสวย.
   ด้านหน้าวัดทรงเสวย.

   ซึ่ง สร้างความแปลกใจแก่ “สามเณรศิริ” เป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วงนั้นอายุเพิ่งจะ 19 ปี และยังอยู่ในฐานะการเป็น “สามเณร”

   อายุครบอุปสมบท ก็เป็นช่วงที่เจ้าอาวาสวัดทรงเสวยละสังขาร หลังเสร็จพิธีออกจากพระอุโบสถวัดปากคลองมะขามเฒ่า “พระมหาศิริ สุวัณรังสี” ก็ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยต่อเลย...

   O O O

   นอกจากจะสืบสานในด้านพระธรรมวินัยและธรรมปฏิบัติแล้ว “ท่านโอม” ยังดำเนินการพัฒนาศาสนสถานพร้อมๆกับการสร้างและ สะสมโบราณ วัตถุ เนื่องจากวัดทรงเสวยมีความผูกพันกับพระพุทธเจ้าหลวง มาตั้งแต่อดีตกาล

   โดยเฉพาะ...ครั้งที่พระองค์เสด็จฯชลมารค นั้น ได้ พระราชทานของที่ระลึกแก่อดีตเจ้าอาวาส (หลวงปู่คล้อย) อาทิ บาตร ฝาบาตร มีตราสีทองรูปวงรี มีข้อความ “ร.ศ.128 งานพระศพพระเจ้าอุรุพงศ์ รัชสมโภช” ปิ่นโตขนาดใหญ่ และฝาปิ่นโตก็มีข้อความเดียวกับฝาบาตร ตาลปัตรใบลาน (ปัจจุบันได้สูญหายไป)...

   ...พระขรรค์ ตะเกียงลาน เรือสำปั้น ป้านน้ำชา ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในทางโบราณคดี จึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์ฯขึ้นรองรับ...เพื่อเก็บรักษาให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

   พระครูวินัยธรศิริสุวัณรังสี.
   พระครูวินัยธรศิริสุวัณรังสี.

   O O O

   ขณะที่อยู่ในช่วงคาบเวลาในการเสาะแสวงหาของโบราณเพื่อเข้าพิพิธภัณฑ์นั้น วันหนึ่ง “ท่านโอม” มีจินตนิมิตถึง “พระพิฆเนศ” เทพเจ้าแห่งความสำเร็จในรูปลักษณ์ทรงนาคเกี้ยว

   ซึ่ง...นาคเกี้ยว นี้เป็นสัญลักษณ์มิตินำมาซึ่งความโชคดี มีลาภยศสูง หาเงินคล่องทองไม่ขาดมือ

   ...แม้ว่าองค์พระพิฆเนศจะเป็นเทพในทางฮินดูหรือพราหมณ์ ก็ไม่แปลกนัก เพราะเป็นศาสน์ที่ควบคู่กันมาตั้งแต่ก่อนเกิดพุทธศาสนา และ เทพฯบางองค์ก็ยังยึดถือร่วมกันอย่างเช่นพระพรหม เมื่อนำเรื่องมาบอกเล่า ท่านผู้หญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ จึงรับหน้าเสื่อเป็นประธานสร้าง...ด้วยศรัทธา

   O O O

   การสร้างองค์เทพบูชารุ่นนี้ให้ชื่อว่า “พระพิฆเนศปางโชคดีทรงนาคเกี้ยว จตุรโชคโภคทรัพย์” โดยมีทั้งองค์ลอยสำหรับตั้งบูชากับเหรียญเพื่อสะดวกต่อการอัญเชิญนำพาไปได้ทุกหนแห่ง ซึ่งก็มีหลายมวลสาร อย่างเช่น เงินแท้ ทองแดงขัดเงาพ่นทรายและผงมหาโชค (มี สีขาว แดง ดำ)

   ซึ่งได้ดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามตำราเพื่อให้เกิดความเข้มขลัง ผ่านพิธีกรรมถึง 3 วาระ โดยครั้งสุดท้ายก่อนจ่ายแจกจัดขึ้น ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา...

   พระพิฆเนศเทวาลัย.
   พระพิฆเนศเทวาลัย.

   หลังจ่ายแจกไปแล้ว หลายคนมีประสบการณ์ที่ดี มีการบอกต่อกันแบบปากต่อปากว่าได้โชคได้ลาภ มากบ้างน้อยบ้างตามแต่พลังบุญบารมี

   O O O

   ด้วยความเลื่อมใสในพลังศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพิฆเนศ วัดทรงเสวยจึงจะสร้าง เทวาลัย เพื่อประดิษฐานองค์ขนาดสูง 2 เมตร ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการบูชา โดยถือ ฤกษ์ดาวจันทร์เสวยดาวอัศวิณี แห่งทลิทโทฤกษ์ต่อมหัทธโนฤกษ์ ใน วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 โดยช่วง กลางวันวางศิลาฤกษ์เทวาลัย

   ...พอพระอาทิตย์ตกดินจัด ลอยกระทง ตามเทศกาล ซึ่งถือปฏิบัติทุกปีเป็นประเพณี...

   และ...คาบเวลานี้จะโชคดีกัน อีกครั้ง เพราะจะจ่ายแจกพระพิฆเนศทรงนาคเกี้ยวฯ ช่วงจาก ฤกษ์วางศิลาฯ ถึง เปิดผ้าคลุมป้ายพิพิธภัณฑ์ฯ...สนองความต้องการผู้เลื่อมใสตามกำลังศรัทธา.!!

   เหรียญจตุรโชค โภคทรัพย์.
   เหรียญจตุรโชค โภคทรัพย์.

   ก้อง กังฟู

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:25 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์