ข่าว

วิดีโอ

ปรับปรุงทางเท้าภูมิทัศน์ราชดำเนิน กทม.เร่งดำเนินการให้เสร็จ 30 พ.ย.นี้

นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัด กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะรัตนโกสินทร์ ทางด้านกายภาพ ทั้งทางเท้าและผิวจราจรบนถนนราชดำเนินตลอดทั้งเส้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นถนนเมืองสวรรค์สำหรับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธ.ค.57 โดยคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์จากหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ ทั้งสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่งสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต ได้ร่วมกันดำเนินการปรับภูมิทัศน์ด้านกายภาพแล้ว อาทิ ทางเดินเท้า เกาะกลางถนน ผิวจราจร ตั้งแต่ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) ไปตามถนนราชดำเนินนอก ราชดำเนินกลาง และราชดำเนินใน จนถึงพระบรมมหาราชวัง รวมไปถึงถนนดินสอ รอบศาลาว่าการ กทม. และเสาชิงช้า โดยภาพรวมถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควร ซึ่งตนได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบาย และจะต้องแล้วเสร็จตามที่กำหนดภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้.

นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัด กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะรัตนโกสินทร์ ทางด้านกายภาพ ทั้งทางเท้าและผิวจราจรบนถนนราชดำเนินตลอดทั้งเส้น 1 พ.ย. 2557 00:05 1 พ.ย. 2557 00:06 ไทยรัฐ