วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานชื่อลูกวาฬบรูด้า

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานชื่อลูกวาฬบรูด้า

  • Share:

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. คุณหญิงอารยา พิบูลย์นครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีหนังสือถึงนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีใจความว่า ตามที่ ทช.มีหนังสือให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่อลูกวาฬบรูด้า ซึ่งเป็นวาฬชนิดไม่มีฟันสำหรับกรองอาหาร จำนวน 2 ตัว อันเกิด จากแม่สายชลและแม่สมหวัง ได้สำรวจพบในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โดยเฉพาะ จ.ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครนั้น ได้นำ ความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานชื่อลูกวาฬดังกล่าวว่า “สายสมุทร” และ “สมสมุทร” ตามลำดับ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าด้านการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ของวาฬบรูด้าให้ทช.ช่วยรายงานให้ทราบด้วย เพื่อจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับกราบบังคมทูลต่อไป

นายชลธิศกล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูง ที่สมเด็จพระเทพฯทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อให้แก่ลูกวาฬทั้งถือเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทำงานด้านนี้ของ ทช.เป็นอย่างยิ่ง หลังจากนี้จะได้มีการบันทึกพฤติกรรมของวาฬ บรูด้าทุกตัวในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อกราบบังคมทูลรายงานพฤติกรรมการเปลี่ยน แปลงให้พระองค์ทรงทราบทุกระยะ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้