สปสช.รุกปูพรมฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบ “เชื้อเป็น” ทั่วประเทศปี 2559 สกัด “พิการ-ตาย”

ข่าว

  สปสช.รุกปูพรมฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบ “เชื้อเป็น” ทั่วประเทศปี 2559 สกัด “พิการ-ตาย”

  ไทยรัฐออนไลน์

   7 ต.ค. 2557 05:01 น.

   ไข้สมองอักเสบ

   โรคที่ยังไม่มียารักษา ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะพิการและเสียชีวิต ในที่สุด

   โรคไข้สมองอักเสบเกิดจากไวรัสเจอี (Japanese encephalitis virus, JEV) มียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรค มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หมู เป็นที่อาศัยของไวรัส เมื่อยุงกัดหมูเชื้อจะไปเพิ่มจำนวนในยุง และเมื่อยุงมากัดคนก็จะแพร่เชื้อเข้าสู่คน มีระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ประมาณ 5-15 วัน จากนั้นจะเริ่มมีอาการเฉียบพลัน ได้แก่ มีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนพุ่ง ชักเกร็ง บางรายมีอาการสั่น อัมพาตอ่อนปวกเปียก และกล้ามเนื้อใบหน้าขยับไม่ได้

   นพ.วิชัย โชควิวัฒน
   นพ.วิชัย โชควิวัฒน

   จากการดำเนินการเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ปี 2519–2549 พบว่ารายงานอัตราป่วยไข้สมองอักเสบในประเทศไทยที่ไม่ได้จำแนกประเภทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 3–4 ต่อแสนประชากร ในช่วงปี 2520– 2530 เหลือต่ำกว่า 1 ต่อแสนประชากรตั้งแต่ปี 2538 และพบอัตราป่วย ตายลดลงจากร้อยละ 27 ในปี 2519 เหลือเพียงร้อยละ 5 ในปี 2549 ซึ่งคาดว่าวัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการลดอัตราป่วยตายของโรค

   นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เล่าว่า โรคไข้สมองอักเสบเป็นโรคที่รุนแรง ทั่วโลกจะ พบผู้ป่วยประมาณ 68,000 คนต่อปี ส่วนใหญ่พบทางแถบเอเชีย หากป่วยแล้วร้อยละ 20-30 จะเสียชีวิต และร้อยละ 30-50 จะพิการสูงเพราะเกิดที่สมอง โรคนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสที่จะรักษาให้หายได้ 100% นอกจากนี้ ยาต้านไวรัสยังมีการทำลายเซลล์ปกติ ดังนั้นการคิดค้นยาต้านไวรัส จึงทำได้ค่อนข้างยาก ด้วยเหตุนี้จึงต้องรักษาแบบประคับประคองและวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้วัคซีน

   “วัคซีนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในเรื่องการรับรองมาตรฐาน เพราะวัคซีนไม่เหมือนยา เนื่องจากต้องฉีดเมื่อยังไม่ป่วยและวัคซีนยังต้องฉีดให้เด็กที่มีภูมิต้านทานต่ำ ระบบร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่ และ ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาที่ยาวนาน ถ้ามีอะไรที่ไม่ปลอดภัยก็จะส่งผลในระยะยาว ดังนั้น เรื่องคุณภาพของวัคซีนจึงเป็นเรื่องที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และทั่วโลกให้ความสำคัญมาก” คุณหมอวิชัย กล่าวย้ำ ถึงความสำคัญของวัคซีน

   และนั่นคือที่มาของการเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุแห่งเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นโรงงานวัคซีนแรกของจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WHO ซึ่งผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสร่วมคณะของ สปสช. ซึ่งนำทีมโดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดูการผลิตวัคซีน ระหว่างวันที่ 24-28 ก.ย.ด้วย

   “สถาบันชีววัตถุแห่งเมืองเฉินตู เป็นโรงงานวัคซีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WHO ซึ่งต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน GMP ใน 6 ด้าน อาทิ ตัวโรงงานต้องได้มาตรฐาน พื้น ผนัง หลอดไฟ ต้องมีความสะอาด เครื่องจักรต่างๆ ต้องมีมาตรฐานสากล ระบบการผลิตต้องมีมาตรฐานสากล วัตถุดิบการบรรจุและบุคลากร ต้องมีการใส่ชุดที่ได้มาตรฐาน มีมาตรฐานการทำความสะอาด และมาตรฐานด้านสุขาภิบาล” นพ.วิชัย กล่าวถึงสาเหตุที่เลือกมาเยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุแห่งเมืองเฉินตู

   นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
   นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

   ด้าน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เล่าเพิ่มว่า การให้วัคซีนไข้สมองอักเสบในประเทศไทยมีมานานแล้ว คือการให้วัคซีนเชื้อตาย แต่ WHO แนะนำให้ใช้วัคซีนเชื้อเป็นดีกว่า เนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อยกว่า ซึ่งผลข้างเคียงของวัคซีนเชื้อตายที่พบบ่อย คือ จะมีอาการ ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย คลื่นไส้ เกิดผื่นคันลมพิษ ซึ่งอาการแพ้จะเกิดขึ้นภายใน 10 วัน แต่หากเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะพบผลข้างเคียงภายใน 2 วันและหายได้เอง

   “วัคซีนเชื้อตายจะต้องทำการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายถึง 3 ครั้ง ส่วนวัคซีนเชื้อเป็นจะให้เพียง 2 ครั้ง แต่ได้ประสิทธิภาพดีกว่า ไทยจึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนมาให้วัคซีนเชื้อเป็น ซึ่งจะทำให้อัตราการเข้าถึงและได้รับวัคซีนดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการนำร่องใช้วัคซีนเชื้อเป็นจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ใน 10 จังหวัด แต่ในปี 2558 นี้จะมีการให้ เพิ่มเป็น 20-30 จังหวัดก่อนที่ปี 2559 จะมีการใช้ทั่วประเทศ การใช้วัคซีนเชื้อเป็น หากใช้ในราคาขณะนี้จะเพิ่มค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่หากใช้ทั่วประเทศก็จะมีกระบวนการแข่งขันทางตลาดวัคซีน ที่ทำให้ได้วัคซีนในราคาที่ใกล้เคียงของเดิม แต่ประสิทธิภาพดีกว่า” นพ.ประทีป กล่าว

   วัคซีนเชื้อเป็นมีข้อดีมากกว่าวัคซีนเชื้อตาย คือภูมิคุ้มกันอยู่ได้นาน มีความปลอดภัยมากกว่า เพราะวัคซีนเชื้อเป็นได้จากการเลี้ยงไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง ไม่ได้เลี้ยงในสมองหนูเหมือนวัคซีนเชื้อตาย จึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลแทรกซ้อนทางระบบประสาท คือสมองและไขสันหลังอักเสบ เนื่อง จากเนื้อเยื่อสมองหนูปนเปื้อนในวัคซีนโดยการฉีดวัคซีนเชื้อเป็นจะฉีด 2 เข็ม เริ่มเข็มแรกเมื่ออายุ 9 เดือน และเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 3 เดือน หรือไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะสามารถป้องกันโรคได้ร้อยละ 95-100

   “วัคซีนเชื้อเป็นให้ผลที่ค่อนข้างดี ช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เมื่อนำมาใช้อัตราการป่วยตายลดลงมากอย่างชัดเจน ถึงแม้ไทยจะพบโรคไข้สมองอักเสบไม่มาก แต่อัตราการตายในไทยมักพบในเด็ก อย่างไรก็ตาม เมื่อไทยมีแนวโน้มที่จะใช้วัคซีนเชื้อเป็นทั่วประเทศ จึงต้องแสวงหาแหล่งวัคซีนเท่าที่จะหาได้และจีนเป็น 1 ในนั้น ซึ่งเมื่อจะมีการใช้จริงๆ ก็จะมีการเปิดซองประมูล นอกจากนี้ ก่อนนำมาใช้ต้องหาแหล่งที่เป็นที่ยอมรับของโลก มีคุณภาพมาตรฐาน ราคาเหมาะสม มีวัคซีนมากพอที่จะส่งขายได้ตลอดอีกด้วย” นพ.ประทีป กล่าวเพิ่มเติม

   ทีมข่าวสาธารณสุข เห็นด้วยกับการคัดสรรวัคซีนที่ดีที่สุดจากแหล่งที่ดีที่สุด เพราะหัวใจหลักหรือประโยชน์ของวัคซีนคือ คุณสมบัติในการป้องกันโรค

   แต่สิ่งหนึ่งที่เราคงต้องขอฝากไว้คือ แหล่งที่มาของวัคซีน โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดหา ต้องทำอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา สำคัญที่สุดคือต้องคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย โดยเฉพาะวัคซีนที่เกี่ยวกับโรคซึ่งมีผลต่อความพิการและอาจร้ายแรงถึงการเสียชีวิตได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเชื้อตายหรือเชื้อเป็น คนที่จะได้รับก็คือเด็กซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ

   หากเด็กแค่เพียงรายเดียวต้องได้รับอันตรายหรือสังเวยชีวิตให้กับวัคซีนที่ไร้คุณภาพ

   ความสูญเสียที่เกิดขึ้นย่อมหนีไม่พ้นเป็นตราบาปของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดหาและเลยไปถึงรัฐบาลแน่นอน.

   ทีมข่าวสาธารณสุข

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:56 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์