ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ดับทุกข์ชาวนาแบบยั่งยืน

  7 ต.ค. 2557 05:01 น.
  SHARE

  แผนของรัฐบาลที่จะแจกเงินชาวนา 3.4 ล้านครัวเรือน แจกให้ผู้ที่มีที่นาเกิน 15 ไร่ รายละไม่เกิน 15,000บาท ส่วนผู้ที่มีที่นาไม่เกิน 15 ไร่ ให้ไร่ละ 1,000 บาท นอกจากจะมีปัญหาโต้เถียงว่าเป็นประชานิยมหรือไม่? ยังมีเสียงวิจารณ์ด้วยว่าแจกน้อยไป บางฝ่ายเป็นห่วงว่าผู้เช่านาที่มีอยู่มากทั่วประเทศจะได้รับส่วนแบ่งจากรายการแจกหรือไม่?

  ย้อนหลังกลับไปศึกษานโยบายช่วยเหลือชาวนาที่ผ่านๆมา จะพบว่ามีจุดบกพร่องหรือมีช่องทางให้ทุจริตได้ในบางขั้นตอน ตัวอย่างเช่น นโยบายรับประกันราคาข้าวของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์มีช่องโหว่ที่ขั้นตอนการลงทะเบียนชาวนา มีการสมคบกันระหว่างชาวนากับเจ้าหน้าที่ แจ้งพื้นที่การปลูกข้าวและปริมาณข้าวเกินกว่าความเป็นจริง

  แต่โครงการรับประกันราคาข้าว สามารถป้องกันการทุจริตได้ในหลายขั้นตอน ไม่ต้องเสียค่าสีข้าว ไม่ต้องเสียค่าเช่าโกดังเก็บข้าว ไม่มีค่าเสื่อมคุณภาพหรือราคา ไม่มีการเล่นแร่แปรธาตุขายข้าวให้พวกพ้องในราคาถูก โดยอ้างว่าขายให้ต่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ เพราะรัฐบาลไม่ได้ซื้อข้าว เพียงแต่จ่ายส่วนต่างที่ชาวนาขายข้าวต่ำกว่าราคาประกัน

  ส่วนการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลคสช.ก็เป็นการ “แจกเงิน”ในลักษณะ เดียวกันกับการรับประกันราคาข้าว เรื่อง ที่น่าห่วงก็คือกลัวว่าเงินจะไม่ถึงมือชาวนากลุ่มที่มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้เช่านาเกือบ 20% ทั่วประเทศที่ต้องเสียค่าเช่านาไร่ละ 1,500 ถึง 2,500 บาท ถึงจะได้รับเงินไร่ละพันบาทก็ไม่พอค่าเช่า และห่วงว่าจะช่วยกลุ่มชาวนารวยผู้ให้เช่านา

  มีบทเรียนจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย จากการศึกษาของสถาบันวิจัยทีดีอาร์ไอ พบว่า ใช้งบประมาณ 985,000 ล้านบาท มีกลุ่มต่างๆได้รับส่วนแบ่ง 540,000 ล้านบาท กลุ่มชาวนา (ส่วนใหญ่ขนาดกลางและใหญ่) ได้ไป 297,000 ล้านบาท กลุ่มพ่อค้าและนักการเมือง 84,000 ล้านบาท โรงสี 54,000 ล้านบาท โกดัง 9,600 ล้านบาท

  แสดงว่ามีคนกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ชาวนาพลอยได้รับอานิสงส์จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของชาวนาที่รัฐบาลทุ่มเงินนอกงบประมาณไปเกือบล้านล้านบาท ชาวนาอาจจะเป็นกลุ่มที่ได้รับส่วนแบ่งมากที่สุด แต่ชาวนามีจำนวนมากที่สุด เมื่อเฉลี่ยต่อหัวจึงได้รับส่วนแบ่งน้อยที่สุด ส่วนกลุ่มผู้ทำนาบนหลังคน เช่นนักธุรกิจการเมือง ซึ่งมีจำนวนไม่มากได้รับส่วนแบ่งมากที่สุด

  หวังว่ารัฐบาล คสช.จะไม่ผิดพลาดซ้ำอีก ในการช่วยเหลือชาวนากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด และเนื่องจากรัฐ-บาลนี้เป็นรัฐบาลทหาร รัฐบาลข้าราชการที่มีผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆมากมายน่าจะใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส เพื่อปฏิรูประบบการทำนาครั้งใหญ่ แก้ปัญหาชาวนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ทางการเมือง ไม่ต้องห่วงการเลือกตั้ง.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  บทบรรณาธิการดับทุกข์ชาวนาแบบยั่งยืนแจกเงินชาวนางบประมาณประชานิยมช่วยเหลือชาวนารับประกันราคาข้าว

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้