วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พาณิชย์คุมเข้มธุรกิจขายตรง ขอดูเอกสารก่อนให้ใบอนุญาต

พาณิชย์คุมเข้มธุรกิจขายตรง ขอดูเอกสารก่อนให้ใบอนุญาต

  • Share:

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการป้องกันการแอบอ้างหลอกลวงประชาชน ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ แฝงมาในรูปแบบธุรกิจขายตรง และการตลาดแบบตรงว่า กรมฯ ในฐานะสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางมีหน้าที่ในการอนุญาตให้จัดตั้งนิติบุคคล ได้กำหนดแนวทางป้องปรามเป็นพิเศษ โดยออกคำสั่งให้ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัดที่มีความประสงค์ดำเนินธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง ต้องแสดงต้นฉบับ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงฐานะทางการเงินที่ธนาคารออกให้ของหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นทุกคนต่อนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบว่ามีการร่วมลงทุนประกอบธุรกิจจริงหรือไม่ ซึ่งต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าของอาคารที่จะใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

“หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องนำหลักฐานที่กรมฯออกให้ไปขออนุญาตดำเนินกิจการขายตรง และการตลาดแบบตรงจากหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรง และกรมฯขอแนะนำให้ประชาชนที่จะร่วมดำเนินกิจการหรือเข้าร่วมธุรกิจขายตรง และการตลาดแบบตรงกับนิติบุคคลรายใด ควรตรวจสอบข้อมูล จาก www.dbd.go.th หรือสายด่วน 1570 และสำหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟน ทั้งระบบ Android และ iOS ดาวน์โหลด Application DBD e- Service ผ่าน Play Store และ App Store ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อตรวจสอบข้อมูล”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้