ข่าว
100 year

อุ้มเกษตรกรชาวนา-สวนยาง

ทีมข่าวเศรษฐกิจ6 ต.ค. 2557 05:40 น.
SHARE

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในเดือน ต.ค.นี้ ตนจะนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าวและยางพารา) ระยะเวลา 3 ปี เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ปริมาณ และความต้องการสินค้าเกษตร โดยขณะนี้ได้มอบให้นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วย รมว.เกษตรฯไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยเร่งด่วนให้ทันในเดือน ต.ค.นี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ให้มีผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

นายอภิชาติกล่าวว่า โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรจะดำเนินการในส่วนของยางพาราและข้าวก่อน เชื่อมโยงไปถึงรายได้ของเกษตรกร โดยแยกประเภทเกษตรกรออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. เกษตรกรรายย่อยที่ปลูกข้าวไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน จำนวน 1.89 ล้านครัวเรือน และผู้ปลูกยางไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน จำนวน 600,000 ครัวเรือน เกษตรกรกลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือภายใน 3 ปี ไม่เกิน 5 ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อให้ทำไร่นาสวนผสม เน้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน อาจไม่รวยแต่ไม่จน

“เกษตรกรรายย่อยกลุ่มนี้ปัจจุบันมีรายได้ไม่พอกับค่าครองชีพ ดังนั้น ตามแผนปรับโครงสร้างฯจะดูแลให้อยู่อย่างพออยู่พอกิน ตามการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าผู้ปลูกข้าวรายย่อยมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่รายละ 2,500 บาท หรือเฉลี่ยครัวเรือนละ 120,000 บาท จึงจะเพียงพอในการครองชีพ เมื่อกระทรวงเกษตรฯส่งเสริมให้ทำไร่นาสวนผสมจะทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรกลุ่มนี้ดีขึ้น และมีโอกาสรวยได้หากมีการบริหารจัดการที่ดี”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยารปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรข้าวยางพาราชาวนาเกษตรกรรายได้ค่าครองชีพ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้