ไลฟ์สไตล์
100 year

พส.เตรียมโอนงานอิงโครงสร้างใหม่

ทีมข่าวการศึกษา
6 ต.ค. 2557 05:15 น.
SHARE

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.เน้นย้ำให้หน่วยงานสังกัด พส.ให้ความสำคัญเรื่องความมีระเบียบ คำนึงผู้รับบริการที่ต้องเน้นบริการที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ต้องมีขวัญกำลังใจและมีสวัสดิการที่ดี และมีระบบการจัดการวางแผนที่ชัดเจน เป็นกรอบภารกิจที่ พส.จะต้องขับเคลื่อนปฏิบัตินอกเหนือจากนโยบายและพันธกิจหลักที่ รมว.พม.มอบไว้ก่อนหน้านี้ อีกประเด็นสำคัญคือเรื่องผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เป็นอีกปัญหาใหญ่ซึ่ง พส.ต้องเตรียมการรองรับการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในอนาคต

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)

ข่าวแนะนำ

อธิบดี พส.กล่าวด้วยว่า หากร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างใหม่ของ พม. มีการเพิ่มกรมกิจการผู้สูงอายุ และโอนงานเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันมาอยู่ในกรมเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หากร่าง พ.ร.บ.โครงสร้าง ใหม่มีผลบังคับใช้ จะทำให้หน่วยงาน พม.เป็นระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น พส. ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสงเคราะห์ดูแลเฉพาะบ้านพักเด็กและครอบครัว คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส งานนิคมสร้างตนเอง ชาวเขา และศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ส่วนงานกลุ่มเป้าหมายอื่น พส.กำลังเตรียมการที่จะโอนกรอบอัตรากำลังทรัพย์สิน งบประมาณให้หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ดูแล.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์พส.พม.การบริการสวัสดิการผู้สูงอายุปรับโครงสร้าง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 03:06 น.