วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มมร.ร่างหลักสูตรแกนกลางรับประชาคมอาเซียน

มมร.ร่างหลักสูตรแกนกลางรับประชาคมอาเซียน

  • Share:

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของ มมร. ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น มมร.ได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งมีการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในกลุ่มอาเซียนประมาณ 30 แห่ง อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พร้อมร่วมกันสร้างหลักสูตรแกนกลางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งขณะนี้จัดทำหลักสูตรแกนกลางแล้วจำนวน 5 วิชา แต่ยังไม่นำออกมาใช้จริง เนื่องจากรอดูนโยบายจากรัฐบาลเรื่องการศึกษาอาเซียนว่าจะออกมาเช่นไร เพราะหากนำมาใช้แล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่รับรองก็จะเกิดปัญหาขึ้นอีก

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.)

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ รัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่า จะให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปทางด้านไหน แม้แต่ สกอ. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เอง ก็ยังไม่มีหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องอาเซียนโดยตรง ซึ่งทั้งที่จริงจะต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับรองหลักสูตรซึ่งกันและกัน เหมือนในทวีปยุโรป เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะทำให้เกิดการรับรองหลักสูตรร่วมกันได้ นอกจากนี้หลักสูตรอุดมศึกษาในกลุ่มอาเซียนเองก็ยังมีปัญหาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ ยังไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกอาเซียน ขณะที่การเปิดวิทยาเขตในกลุ่มอาเซียนจะทำได้หรือไม่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันเหล่านี้ ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนออกมา มีแต่มหาวิทยาลัยทำกันเองแบบต่างคนต่างทำ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้