ไลฟ์สไตล์
100 year

มท.ประสานมือทส-กษ.เคลียร์ปมสิ่งแวดล้อมชาติ

ไทยรัฐออนไลน์
4 ต.ค. 2557 11:29 น.
SHARE

มท.เปิดเวทีถกร่วมกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงทรัพยากรฯ ดันนโยบายแก้ภัยแล้ง-จัดการน้ำ เคลียร์ปัญหาบุกรุกป่าพท.ทับซ้อน รื้อมาตรการดูแลขยะกองโต...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ และการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยเป็นการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารของฝ่ายประจำ อาทิ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อหารือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งปี 2558

ซึ่งที่ประชุมได้มีรายงานถึงสถานการณ์น้ำที่อยู่ในขั้นวิกฤติในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีปริมาณน้ำน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี จึงต้องเร่งหามาตรการช่วยเหลือ สำหรับในเขตชลประทาน ซึ่งแบ่งเป็นมาตรการงดทำการเกษตรปลูกข้าวนาปรัง งดการเลี้ยงปลาในกระชังในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน และการช่วยเหลือโดยหาอาชีพเสริมในระหว่างงดทำการเกษตร โดยขอความร่วมมือกระทรวงที่เกี่ยวข้องช่วยหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยดูแลในพื้นที่ไม่ให้มีการปลูกข้าวนอกฤดูกาล และหามาตรการป้องกันไม่ให้มีการฝ่าฝืนสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานจะหารือร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำและท้องถิ่นต่อไป

จากนั้น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 3 กระทรวง ได้ร่วมประชุมหารือ ในประเด็นสำคัญ คือ 1. การเตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558 ซึ่งทั้ง 3 กระทรวง ได้หารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และน้ำในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้ คือ ต้องเร่งชี้แจงกับเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่ 27 จังหวัด สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในภาพรวมของประเทศ ทั้งในพื้นที่เขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ที่ประชุมมีความเห็นให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บูรณาการร่วมกันในการซ่อมบำรุงระบบน้ำบาดาลตามสภาพพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากปัญหาขาดแคลนน้ำ

ข่าวแนะนำ

2. ปัญหาการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งจากนี้จะมีการตรวจสอบแนวเขตที่ยังไม่มีความชัดเจนร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน นอกจากนี้ในด้านเทคนิคจะมีการจัดตั้งคณะทำงานหารือร่วมกันในเรื่องของการจัดทำแผนที่แนวเขตให้ตรงกันทุกหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบสิทธิการครอบครองที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ 3. เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานเป็น 2 ส่วนคือ ในส่วนของโครงการก่อสร้างโรงกำจัดขยะนำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ และในส่วนของการจัดการขยะ ในภาพรวมของทั้งประเทศมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนจัดการขยะในภาพรวมทั้งประเทศซึ่งจะมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะของประเทศที่มีอยู่จำนวนมาก และต้องจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มท.ภัยแล้งบุกรุกป่าขยะข่าวการศึกษาไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐสังคมกระทรวงเกษตรฯกระทรวงทรัพยากรฯมหาดไทยเกษตรและสหกรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:33 น.