ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  รอดตัว! เบิกจ่ายปี 57 พุ่ง

  ทีมข่าวเศรษฐกิจ4 ต.ค. 2557 05:15 น.
  SHARE

  นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557) จากรายงานรายได้ที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำส่งคลังหลังหักการขอถอนคืนจากระบบ GFMIS เป็นรายได้สุทธิ จำนวน 2,108,499 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการรายได้สุทธิ จำนวน 275,500 บาท ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ซึ่งประมาณการไว้ว่าจะมีรายได้สุทธิอยู่ที่ 2,384,000 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล ประมาณ 535,000 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประมาณ 446,000 ล้านบาท และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 219,000 ล้านบาท

  นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  สำหรับด้านรายจ่าย ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 จำนวน 2,246,308.44 ล้านบาท หรือ 88.96% สูงกว่าปีก่อน จำนวน 74,849 ล้านบาท หรือ 3.45% ด้านรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้จำนวน 284,049 ล้านบาท หรือ 65.82% สูงกว่าปีก่อนจำนวน 7,475.12 ล้านบาท หรือ 2.7% ในส่วนของงบไทยเข้มแข็ง 2555 เบิกจ่าย 2,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 6,747 ล้านบาท

  “ในปีนี้มีวิกฤติทางการเมืองทำให้ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้ประมาณ 4 เดือน แต่กรมบัญชีกลางได้มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน โดยการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัวและจ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นกว่าปีก่อน สำหรับในปีงบประมาณ 2558 จะเร่งสานต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป”.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มนัส แจ่มเวหางบประมาณรายงานรายได้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สุทธิ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้