โยก 74 เก้าอี้ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

ข่าว

โยก 74 เก้าอี้ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

ไทยรัฐออนไลน์

  4 ต.ค. 2557 05:15 น.

  บันทึก

  พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้อนุมัติ ย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สพท. รวม 74 ราย ดังนี้

  1.อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง 24 ราย ได้แก่ นายทองสุข อยู่ศรี เป็น ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครสวรรค์ เขต 2 นายธีรพงษ์ สารแสน เป็น ผอ.สพป.บึงกาฬ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี เป็น ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ เป็น ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายอัมพร พินะสา เป็น ผอ.สพป. หนองคาย เขต 1 ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร เป็น ผอ. สพป.กระบี่ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว เป็น ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นายนิพัฒน์ มณี เป็น ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 นายเอกชัย ผาบไชย เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายฉลอง พูลสุทธิ์ เป็น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นายสมุทร สมปอง เป็น ผอ.สพป. นครนายก นายจัตุพร บุญระดม เป็น ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 5 นายเจียร ทองนุ่น เป็น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายเสนอ ทองจีน เป็น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม เป็น ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายประพฤทธิ์ สุขใย เป็น ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง เป็น ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายชุมพล ศรีสังข์ เป็น ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายเชวง วัฒนธีรางกูร เป็น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 นายบำรุง ฤทธิ์รัตน์ เป็น ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายศักดา จันทร์ฝอย เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายสุเมธ จันทร์หอม เป็น ผอ.สพป.สิงห์บุรี นายปรีดี ภูสีน้ำ เป็น ผอ.สพป.ตราด

  2.อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. 50 ราย ได้แก่ นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 นายธนชน มุทาพร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นาย อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผอ.สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายสนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 6 นายวิรัตน์ สกุณา ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป. น่าน เขต 2 นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายศักดา แสงทอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายชูศักดิ์ ชูชวย ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นาง ภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายโชติพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นาย สะอาด ฟองอินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นาย ดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นาย วินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นาย จุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี

  เขต 3 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ มัธยมศึกษา (สพม.) เขต 10 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผอ.สพม.เขต 41 นายปริญญา ธรเสนา ผอ.สพม.เขต 22 นายภูมิชน วัฒนะ ผอ.สพม.เขต 24 นาย ศิริชัย วงษ์พุฒ ผอ.สพม. เขต 27 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.เขต 8 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม. เขต 18 นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผอ.สพม.เขต 19 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.เขต 37 นายเสถียร แสนอุบล ผอ.สพม.เขต 23 นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.เขต 17 นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 35 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.เขต 34 นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม.เขต 15

  นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้ขยายเวลาการดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 4 ปี ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้คราวละไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี 10 ราย ได้แก่ นายสุวิทย์ มูลคำ ผอ.สพป. นนทบุรี เขต 1 นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกำจัด คงหนู ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นายไสว สารีบท ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  นาทีพยาบาลสาว ขับเก๋งประสานงากระบะดับขณะออกจากวัด หลังโดนทักชะตาไม่ดี
  00:26

  นาทีพยาบาลสาว ขับเก๋งประสานงากระบะดับขณะออกจากวัด หลังโดนทักชะตาไม่ดี

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:31 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์