ฉลอง 12 ปี พม.สร้างเครือข่ายสังคม ตระหนักรับผิดชอบร่วมกัน

ข่าว

ฉลอง 12 ปี พม.สร้างเครือข่ายสังคม ตระหนักรับผิดชอบร่วมกัน

ไทยรัฐออนไลน์

  3 ต.ค. 2557 17:11 น.

  บันทึก

  พม.ฉลองครบรอบ 12 ปี ยก 36 ผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ "อดุลย์" ขอสังคมตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน...

  เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล องค์กร ที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ 3 สาขา 36 รางวัล กระตุ้นสังคมตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน เพื่อพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาสังคมในอนาคต           

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงในวันนี้ กระทรวงฯ ได้มุ่งเป้าหมายที่จะนำสังคมก้าวไปสู่ความเจริญงอกงาม โดยร่วมทำงานกับทุกภาคส่วนในสังคมตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน" และมีเจตนารมณ์ที่ต้องการแก้ปัญหา พัฒนา สร้างความเป็นเลิศ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ตลอดจนการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจทั้งจากบุคลากรของกระทรวง ที่สามารถบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ และจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ในการเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากบุคลากร และองค์กรที่ทำ CSR ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะบูรณาการภารกิจไปสู่เป้าหมายที่กำหนด และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง             

  พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงฯ จึงได้จัดงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศฯ โดยพิจารณาคัดเลือกผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ภายใต้สโลแกน "คนเป็นสุข องค์กรเป็นเลิศ สังคมงอกงาม" แบ่งเป็น 3 ประเภทๆ ละ 12 รางวัล ได้แก่ 1.ประเภทข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. ที่มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นเลิศ พิจารณาจากข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีระยะเวลาทำงานกับกระทรวง พม. อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 10 ปี เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังและมีความสุขในการปฏิบัติงาน สุขกาย สุขใจ สิ่งแวดล้อมรอบข้างมีความสุข 2.หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศ พิจารณาองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรเชิงประจักษ์ว่าเป็นองค์กรแห่งความสุข และผู้ปฏิบัติงานมีความสุขกาย สุขใจ สุขกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง มีจำนวนเครือข่ายร่วมทำงานด้วยตั้งแต่ 20 แห่งขึ้นไป และมีสวัสดิการอื่นๆ สำหรับบุคลากรนอกเหนือจากสิทธิของทางราชการ และ 3.องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนากลุ่มเป้าหมายในสังคมอย่างเหมาะสม บางองค์กรที่ได้รับรางวัลมีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุดจนได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืน (DJSI) ในปี พ.ศ. 2557.              

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
  02:21

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:59 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์