วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จ่อของบ 100 ล้าน แจก 23 สถาบันอาชีวะ วางแผนเพิ่มคุณภาพ

จ่อของบ 100 ล้าน แจก 23 สถาบันอาชีวะ วางแผนเพิ่มคุณภาพ

  • Share:

สอศ.เตรียมของบร้อยล้านให้อาชีวะ 23 สถาบัน วางแผนพัฒนาคุณภาพการสอน ให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม ป้องกันปัญหาคุณภาพถดถอย-เกรดเฟ้อ...

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงการประชุมนายกสภาสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา 23 แห่งว่า ได้ขอให้นายกสภาฯ ช่วยดูแลคุณภาพการเรียนการสอน การประเมินผล และการใช้ทรัพยากรร่วมกันของแต่ละสถาบันฯ มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเน้นเฉพาะการจัดระบบโครงสร้างและการทำงาน เพื่อมุ่งเปิดสอนระดับปริญญาตรี แต่ยังไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ทุกสถาบันต้องจริงจังพัฒนาคุณภาพ และคำนึงถึงมาตรฐานทางวิชาการเป็นอันดับแรก เพื่อให้คุณภาพอาชีวศึกษาทุกระดับเป็นที่ยอมรับของสังคม

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะกระจายอำนาจให้สภาสภาบันฯ มีบทบาทพัฒนาการอาชีวศึกษาให้มากขึ้น พร้อมตั้งงบประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อจัดสรรแก่สภาสถาบันฯ 23 แห่ง เพื่อใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาตามความต้องการ และความจำเป็นของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม จะเน้นดูแลเรื่องมาตรฐานทางวิชาการทุกระดับ ทั้งปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคุณภาพการอาชีวศึกษาตกต่ำ หรือปัญหาการปล่อยเกรดเฟ้อ.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้