วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Rhyme
  • Share:

Rhyme ไรม เป็นคำนาม หมายถึง เสียงสัมผัสในบทกวี คำที่มีเสียงคล้องจอง หรือบทกวีที่มีเสียงคล้องจอง

ผมเคยถูกบังคับให้เรียนวรรณกรรมยุโรป ฟังบทกวีบางบทมีเสียงสัมผัสไพเราะเพราะพริ้งมาก เห็นผมชอบในบทกวีนั้น ไอด้าเลยบอกผมว่า A rhyme in this poet occurs two or more words have similar sounds. เสียงสัมผัสในบทกวีนี้เกิดขึ้นเมื่อคำสองคำหรือมากกว่ามีเสียงคล้องจองกัน

ผมอวดไอด้าว่า บทกวีไทยพวกโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน หรือแม้แต่บทเพลงของไทย หากเธอรู้ภาษาไทย แล้วได้อ่านหรือได้ฟัง เธอจะเห็นหรือได้ยินเสียงสัมผัส ไพเราะ เสนาะ รื่นหู เพราะกวีนิพนธ์ของไทยมี แผนสัมผัส หรือ rhyme scheme ไรม สคีม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครในโลก Thai poetry rhyme scheme is unique like no other in the world.

บทกลอนของไทยมีทั้ง สัมผัสใน internal rhyme และ external rhyme สัมผัสนอก Thai poetry works follow established Chanthalak forms, almost all have rules governing the rhyme scheme as internal rhyme and external rhyme. บทกวีไทยสร้างขึ้นตามรูปแบบฉันทลักษณ์ เกือบทั้งหมดมีระเบียบแบบแผนสัมผัสกำกับ ทั้งสัมผัสในและสัมผัสนอก

ผมบอกไอด้าต่อไปว่า อ้า But I am a rhymester. แต่ผมเป็นกวีที่แต่งกลอนไม่ค่อยได้เรื่องนะ ผู้อ่านท่านครับ rhymester ไรม’ สเทอะ คือ กวีที่สร้างงานไม่มีคุณภาพ ครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้