วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชู "สุวรรณภูมิ" พื้นที่ควบคุมพิเศษ แก้ไขปัญหาไกด์ผี-แท็กซี่เถื่อน!

ชู "สุวรรณภูมิ" พื้นที่ควบคุมพิเศษ แก้ไขปัญหาไกด์ผี-แท็กซี่เถื่อน!

  • Share:

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทอท.ได้ส่งเรื่องเพื่อขอให้ออกพระราชกฤษฎีกา ด้วยการประกาศให้พื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษเช่นเดียวกับสนามบินทั้ง 5 แห่ง คือ สนามบินดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ทอท.มีอำนาจเข้าไปดำเนินการปรับและจับกุมผู้ที่กระทำผิดหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในเขตพื้นที่ของสนามบิน โดยเฉพาะ ไกด์ผีและแท็กซี่เถื่อน ซึ่งขณะนี้ได้เสนอเรื่องมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อรอเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งการผลักดันให้สุวรรณภูมิเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลนักท่องเที่ยวในสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีฉุกเฉินได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

“ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินเดียวของ ทอท.ที่เจ้าหน้าที่ ทอท.ไม่มีอำนาจในการปรับและจับกุมผู้กระทำผิด จึงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลัก ทำให้การทำงานที่ผ่านมา ไม่ได้รับความสะดวกและขาดความคล่องตัว บางครั้งจับผู้กระทำผิดไกด์ผีหรือแท็กซี่เถื่อนได้แต่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจติดภารกิจ ก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการทำงาน หากให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ทอท.จะทำงานเสมือนเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และดำเนินการปรับผู้กระทำผิดได้เอง หรือจับกุมส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปได้”.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้