วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"อดุลย์" ย้ำเพิ่มความเข้มแข็งสถานสงเคราะห์เด็ก

"อดุลย์" ย้ำเพิ่มความเข้มแข็งสถานสงเคราะห์เด็ก

  • Share:

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ จ.นนทบุรี ประกอบด้วยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ด–ตระการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี โดยนางอภิญญา จำรูญศาสน์ ผอ.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ รายงานว่า ปัจจุบันมีผู้เสียหายที่อยู่ในความดูแล 176 ราย เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม 10 ราย ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 166 ราย แยกเป็นชาวไทย 71 ราย ชาวต่างด้าว 95 ราย ส่วนใหญ่ถูกแสวงหาจากการค้าบริการ 141 ราย แรงงานบังคับ 18 ราย มีคดีอยู่ระหว่างดำเนินการ 41 คดี ส่วนใหญ่จะใช้เวลาดำเนินคดี 6 เดือนถึง 1 ปี อย่างช้า 2 ปี เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ต่างที่ รวมถึงมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความล่าช้า

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า ได้เน้นให้เพิ่มความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการรองรับงานด้านต่างๆ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การสร้างอาชีพโดยนำครูมืออาชีพมาฝึกอบรมเพื่อสร้างมูลค่าและคุณภาพในผลิตภัณฑ์ผลงานต่างๆ การดูแลสถานที่ให้ปลอดภัย รวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องโภชนาการ นอกจากนี้ ให้นำโครงการในพระราชดำริมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และนำเรื่องของลูกเสือมาช่วยในการฝึกวินัย ส่วนกระบวนการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จะรับไปพิจารณาหาช่องทางแนวปฏิบัติให้รวดเร็วขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้