ไลฟ์สไตล์
100 year

ครม.เห็นชอบ ตั้ง 'ข้าราชการการเมือง-ประจำ' 20 ตำแหน่ง

ไทยรัฐออนไลน์
1 ต.ค. 2557 19:38 น.
SHARE

มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง-ข้าราชการประจำ จำนวน 20 ตำแหน่ง ตามที่หน่วยงาน เสนอมา 

วันที่ 1 ต.ค. ร้อยเอกนายเเพทย์ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีตลอดวันที่ผ่านมา ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง-ข้าราชการประจำ ดังต่อไปนี้ 

ข่าวแนะนำ


กระทรวงวัฒนธรรม

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ วธ.เสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง แทนตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง ได้แก่


1. นายอนันต์ ชูโชติ ผู้ตรวจราชการ วธ. เป็นรองปลัดว ธ.


2. นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ วธ. เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)

3. นายบวรเวท รุ่งรุจี ผู้ตรวจราชการ วธ. เป็นอธิบดีกรมศิลปากร


4. นายชาย นครชัย อธิบดี สวธ. เป็นผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


กระทรวงศึกษาธิการ

ครม. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับ 11 และ 10 ของ ศธ. รวม 5 ราย ตามที่ ศธ. ดังนี้


1. นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)


2. นายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นรองปลัด ศธ.


3. นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นรองปลัด ศธ.


4. นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)


5. นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นรองเลขาธิการ สกศ.


สภาความมั่นคงแห่งชาติ

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) คนใหม่ ตามที่ นายถวิล เปลี่ยนศรี เสนอก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งเลขาธิการ สมช.


ข้าราชการการเมือง


1. พล.อ.สกล ชื่นตระกูล เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี


2. พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี


3. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี


4. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี


5. นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง


กระทรวงยุติธรรม ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม


กระทรวงแรงงาน


ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง กระทรวงแรงงาน ดังนี้


1. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)


2. นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)


3. นางปราณิน มุตตาหารัช รองปลัดกระทรวงแรงงาน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)


4. ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน อีก 3 ตำแหน่ง คือ น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ นายอารักษ์ พรหมณี และนายวินัย ลู่วิโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำ20 ตำแหน่งยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:48 น.