ไลฟ์สไตล์
100 year

อันตราย...วัตถุการเกษตรเก่าเก็บ

ดอกสะแบง
2 ต.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

เคมีการเกษตร...เป็นสารสังเคราะห์ซึ่ง มีอายุการใช้งาน หรือ การออกฤทธิ์ ส่วนใหญ่แล้วจะเก็บค้างกันนานจนกว่าจะขายได้ โดยเฉพาะ วัตถุอันตราย แล้วชื่อก็บอกโต้งๆแล้ว...จึงต้องมีความระมัดระวังให้ยิ่งๆขึ้น

ปัจจุบัน...มีร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกว่า 35,000 ร้าน กรมวิชาการเกษตรจึงได้สั่งการให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง ตรวจตราร้านค้าในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง...

...โดยมี เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรและเครือข่ายสารวัตรเกษตร ทั่วประเทศ ราวๆ 400 คน ประสานและร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง...

ข่าวแนะนำ

(...สารวัตรเกษตรจะมีการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สภาพการจัดร้าน พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ...ฯลฯ)

จากการตรวจสอบ พบว่า...ยังมีวัตถุอันตรายทางการเกษตรเก่าค้างอยู่ในท้องตลาดจำนวนมาก โดยสินค้าดังกล่าวผลิตก่อนที่ พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554...ซึ่งอาจหมิ่นเหม่ต่อการ เสื่อมคุณภาพ...!!

ดังนั้น...ก่อนซื้อวัตถุอันตรายทางการเกษตรไปใช้ เกษตรกรต้องระมัดระวังสินค้าเก่าที่ยังวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด เพราะหากนำไปใช้แล้วอาจได้ผลไม่เต็มประสิทธิภาพหรือใช้ไม่ได้ผลเลย ทำให้ไม่คุ้มค่าการลงทุน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะส่งผลโดยตรงกับตัวเกษตรกรเอง...

ฉะนั้น...ก่อนซื้อต้องสังเกตและดูเลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ระบุไว้บนฉลาก โดยเลขฯจะทับด้วยปี พ.ศ. เช่น 1161/2550 และจากการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายที่ยังใช้เลขทะเบียนเก่ามาตรวจวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่เสื่อมคุณภาพ

...ส่วน เลขทะเบียนวัตถุอันตรายใหม่สังเกตได้ดังนี้ คือ เลขทะเบียน-ปี พ.ศ. เช่น 123-2556 ซึ่ง วัตถุอันตรายที่ใช้เลขทะเบียนใหม่ผ่านมาตรฐานเต็ม 100%

จึงสำคัญมากที่ต้องตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อวัตถุอันตรายทางการเกษตรไปใช้...และนอกจากจะสังเกตในเลขทะเบียนและฉลากอย่างละเอียดแล้ว อีกประเด็นก็ควรเลือกซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้ หรือร้าน Q Shop ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศมีอยู่กว่า 1,100 ร้านค้า และควรขอเอกสารหลักฐานการซื้อสินค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน เพื่อจะได้ตรวจสอบได้กรณีสินค้ามีปัญหา...

จำพวกรถเร่ มีลด แลก แจก แถม นั้น เป็นสัญญาณบอกเหตุว่า ท่านได้เหยียบเข้าเขตวงอันตรายของวัตถุอันตรายปลอมและปุ๋ยปลอมไปแล้วครึ่งตัว...จงสังวร...!!

ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงวัตถุการเกษตรอายุการใช้งาน

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14:15 น.