ไลฟ์สไตล์
100 year

นโยบาย “สมยศ”

สหบาท2 ต.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถือว่ารับมอบอำนาจหน้าที่ไปแล้วของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.คนใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่หนักอึ้งในฐานะผู้บริหารสูงสุดของตำรวจ 2.3 แสนนายทั่วประเทศ

ขวัญกำลังใจและเกียรติยศศักดิ์ศรีขององค์กรตำรวจเป็นเรื่องสำคัญ

ข่าวแนะนำ

ความบอบช้ำอย่างหนักของตำรวจกับสถานการณ์ทางการเมืองที่แตกแยกทางความคิดของคนในสังคมยิ่งนับวันยิ่งหาหนทางออกได้ยาก เป็นสิ่งที่ท้าทายการบริหารงานของผู้นำตำรวจ

พล.ต.อ.สมยศ ขยับงานแรกด้วยการวางแนวทางนโยบายบริหารราชการ ตร. เป็นสิ่งที่ตำรวจทุกระดับชั้นต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

1. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.รักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ

4. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5. พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

6. อำนวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 7.บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน 8.เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สอดรับวิสัยทัศน์ที่ว่า “พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน”

นโยบายสูงสุดของตำรวจคือ ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

สถานการณ์ความมั่นคงประเทศที่เต็มไปด้วยความแตกแยกความคิดรุนแรง เป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชน งานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่

การหาทางทำให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน และคิดหาทางทำให้ครอบครัวตำรวจอยู่อย่างเพียงพอ เหมาะสมตามแนวทาง “อยู่พอดี มีพอใช้ ใจเป็นสุข”

ตามแนวคิด พล.ต.อ.สมยศ ที่ว่า “เราจะพร้อมใจกันมอบความรัก สร้างความศรัทธา และความผาสุกแก่ประชาชน” เป็นความตั้งใจสูงสุดในชีวิตราชการที่เหลืออีก 1 ปีของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ที่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าข้าราชการตำรวจทุกคน.

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ส่องตำรวจสหบาทนโยบายสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงผบ.ตร.คนใหม่

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 17:12 น.