ข่าว
100 year

พณ.เร่งจดทะเบียนฯภูมิปัญญาไทย นำร่อง'งานศิลป์แผ่นดิน' สถาบันสิริกิติ์

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์24 ก.ย. 2557 19:16 น.
SHARE

กรมทรัพย์สินฯ เร่งปกป้องภูมิปัญญาไทย นำร่องจดทะเบียนคุ้มครอง"งานศิลป์แผ่นดิน" กว่า 200 ผลงานของสถาบันสิริกิติ์ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงแต่ละหน่วยงาน อุดช่องต่างชาติฉกไปใช้ประโยชน์...

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ได้เร่งสานต่อนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการตรวจสอบและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่างๆ ของไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน ในเบื้องต้น ได้ดำเนินการปกป้องคุ้มครอง "ผลงานศิลป์แผ่นดิน" ที่จัดแสดงอยู่ในพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งสถาบันสิริกิติ์ได้สร้างสรรค์ขึ้น เป็นผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และบันทึกเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ เพราะเห็นว่า ผลงานศิลป์แผ่นดินเป็น The Best of ASEAN ในด้านของความประณีต วิจิตรบรรจง ที่ควรค่าแก่การปกป้องคุ้มครองให้เป็นสมบัติของชาติต่อไป

"จากการหารือกับ สถาบันสิริกิติ์ สถาบันฯจะรวบรวมผลงานหัตถศิลป์ประณีตชั้นสูง ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยช่างศิลปาชีพชั้นสูงของสถาบันฯกว่า 200 ผลงาน เช่นฉากไม้แกะสลัก เรื่อง สังข์ทองและป่าหิมพานต์, ฉากผ้าปักไหมน้อยเรื่อง อิเหนา, ฉากถมทอง เรื่อง รวมถึงงานถมเงินถมทอง, เครื่องเงินเครื่องทอง, คร่ำ, ลงยาสี, ปักผ้า, แกะสลักไม้ หรือเขียนลาย ฯลฯ เพื่อรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งสิทธิบัตรและรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ และบันทึกเป็นฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาของไทย เมื่อรวบรวมรายละเอียดของผลงานได้ครบถ้วนแล้ว กรมฯจะรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ทันที ส่วนสิทธิบัตรจะเร่งกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป"

นอกจากนี้ ยังได้เร่งดำเนินการปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในด้านต่างๆ ตามนโยบายของ คสช. โดยได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่า ระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ยังไม่รองรับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรพันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมถึงยังไม่มีกฎหมาย หรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่ให้การคุ้มครอง จึงต้องบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีหน่วยงานหลัก อาจจะเป็นในรูปของคณะกรรมการ เพื่อบริหารคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งอาจแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเดิมที่มีอยู่ หรือร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้การปกป้องคุ้มครองครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูล เดียวกันก่อน เพราะถ้าต่างชาติเอาไปใช้ประโยชน์ เราจะได้รู้และปกป้องคุ้มครองได้ หรืออาจจะเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์ได้ จากนั้นต้องทำให้คนไทยรู้จักและปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนในระยะยาว อาจจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การปกป้องคุ้มครองเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ และอาจต้องออกกฎหมายใหม่ เพื่อให้การคุ้มครองดูแลครอบคลุมภูมิปัญญาทุกประเภท ส่วนในด้านต่างประเทศ ก็ต้องผลักดันให้นานาประเทศคุ้มครองดูแล และมีระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของและผู้ใช้ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรมทรัพย์สินงานศิลป์แผ่นดินสถาบันสิริกิติ์จดทะเบียนลิขสิทธิ์สิทธิบัตรกุลณี อิศดิศัยไม้แกะสลักหัตถศิลป์

คุณอาจสนใจข่าวนี้