ข่าว
100 year

สตท.-ตลท. จ่อจัดสัมมนารับมืออนาคต-ต้านคอร์รัปชัน

ไทยรัฐออนไลน์6 ก.ย. 2557 15:03 น.
SHARE

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมจัดสัมมนาประจำปี แนะรับมือวิชาชีพตรวจสอบภายในยุคใหม่ รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ๆ…

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. มีรายงานว่า สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะจัดการประชุมสัมมนาใหญ่ประจำปี 2557 ในหัวข้อ "Emerging Identity of Internal Audit" ในวันที่ 15 ก.ย.2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Convention Centre โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพตรวจสอบภายในสมัยใหม่ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงได้รับทราบทิศทางของการต่อต้านการคอร์รัปชันยุคใหม่ และแนวทางการกำกับดูแล การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

ภายในงานสัมมนาช่วงเช้า ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จะบรรยายในหัวข้อ "การต่อต้านการคอร์รัปชันยุคใหม่กับการกำกับดูแล" และ คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "CEO’s Vision Deploying Internal Auditor : Turning Risk to Value" สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการบรรยายห้องย่อยให้ผู้เข้าสัมมนาได้เลือกเข้าตามความสนใจ โดยแต่ละห้องเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ องค์กรระดับชาติ และสมาคมวิชาชีพ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 027129124-7 ต่อ 101, 102 และ 103.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สตท.ตลท.Emerging Identity of Internal Auditสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประชุมใหญ่ประชุมประจำปี 2557

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้