ข่าว

วิดีโอ

แถลงการณ์ ฉ.1 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ พระอามาสัยอักเสบ

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จประทับ ณ รพ.วิชัยยุทธ เนื่องจากพระอามาสัย (กระเพาะอาหาร) อักเสบ คณะแพทย์กราบทูลให้ทรงงดพระกรณียกิจสักระยะหนึ่ง...

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. มีรายงานว่า สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ 1

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการไม่ปรกติในพระนาภี (ท้อง) และมีพระอาการอ่อนเพลีย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาจึงได้ถวายการตรวจ ผลการตรวจพบว่า พระอามาสัย (กระเพาะอาหาร)​ อักเสบ คณะแพทย์ฯ จึงถวายพระโอสถร่วมกับสารอาหารทางหลอดพระโลหิต และขอพระราชทานให้ประทับ ณ โรงพยาบาล และกราบทูลให้ทรงงดพระกรณียกิจสักระยะหนึ่ง.

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จประทับ ณ รพ.วิชัยยุทธ เนื่องจากพระอามาสัย (กระเพาะอาหาร) อักเสบ คณะแพทย์กราบทูลให้ทรงงดพระกรณียกิจสักระยะหนึ่ง... 6 ก.ย. 2557 11:34 6 ก.ย. 2557 11:57 ไทยรัฐ