ข่าว

วิดีโอ

ที่มาของ สปช. ต้องโปร่งใส

กระบวนการสรรหา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทั้ง 11 ด้าน มียอดรวมในวันปิดสมัครอยู่ที่เกือบ 7 พันราย ยังไม่รวมที่ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์อีกจำนวนหนึ่ง ถือว่า มีการตื่นตัวพอสมควร ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาที่มีทั้งระดับจังหวัด และส่วนกลาง เหลือจำนวนผู้สมัครทั่วประเทศที่จะต้องส่งให้ คสช. เป็นผู้คัดเลือกในรอบตัดเชือกอีกครั้งให้เหลือ 250 คน

คณะกรรมการสรรหาแต่ละด้าน ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ คัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ในการหาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศ นั่นหมายถึงในจำนวนนี้จะถูกคัดเลือกจาก สปช.เพื่อไปทำหน้าที่ สภาร่างรัฐธรรมนูญ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปประเทศไทยและเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยในอนาคต

คำถามก็คือ จะมั่นใจได้อย่างไรว่า การสรรหา สปช.จะ โปร่งใส หรือไม่มีการหมกเม็ดเหมือนการร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ทำให้เป็นต้นเหตุของ วิกฤติการเมือง มาจนทุกวันนี้ ยิ่ง รัฐธรรมนูญไม่ต้องผ่านการทำประชามติด้วยแล้ว ยิ่งมีคำถามถึงความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมาเป็นระยะๆ

โดยเฉพาะตัวบุคคลที่สมัครเข้ารับการสรรหา มองจากสายตาแล้ว น่าจะมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติทั่วไป อาทิ เคยประกาศความเป็นอคติทางการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เคยแสดงความคิดเห็น ดูถูกสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในต่างจังหวัด หรือแม้กระทั่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาร้ายแรง หรือ ข้อหากบฏ แต่ยังสามารถมาลงสมัครเข้ารับการสรรหาได้หน้าตาเฉย

เหตุผลที่ กกต.อ้างว่าไม่สามารถไปตัดสิทธิ ผู้ที่มีแนวโน้มมีปัญหาเรื่องของ คุณสมบัติ การเข้ามาเป็น สปช.เพราะไม่ได้มีระเบียบกำหนดเอาไว้ ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาในด้านต่างๆ ดูจะฟังไม่ขึ้น เมื่อเทียบกับกรณีของ ลีนา จังจรรจา ที่เคยมาสมัครเข้ารับการสรรหา แต่ถูกปฏิเสธหรือหาทางถอนชื่อโดยอ้างว่าเคยถูกลงโทษตัดสิทธิ์ทางการเมือง

ความหวาดระแวง ยังเป็นคลื่นใต้น้ำเกาะกินสังคมไทย แม้แต่ คสช.เองก็ยังอยู่บนความหวาดระแวง ไม่เช่นนั้นคงไม่เบรกเวทีเสวนา ความยุติธรรมที่ปิดปรับปรุง ของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศให้เสียชื่อ

ความหวาดระแวงก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่ง ที่จะจุดชนวน วิกฤติการเมืองซ้ำซากขึ้นมาไม่มีจุดจบ หาก คสช. ยังบริหารงานบนความหวาดระแวง และวางหมากทางการเมืองเอาไว้โดยปราศจาก หลักความยุติธรรม เป็นธรรม และโปร่งใส แล้วโอกาสที่จะเกิดวิกฤติกับประเทศไทยอีกครั้งไม่ใช่เรื่องยาก

คสช.ต้องสร้างบรรทัดฐานที่ยอมรับได้จากทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่จุดจบของวิกฤติ.

หมัดเหล็ก

5 ก.ย. 2557 10:44 5 ก.ย. 2557 10:44 ไทยรัฐ