วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมอนามัยเดินหน้าเพิ่มส้วมถูกอนามัยทั่วไทยอีก 81 แห่ง

กรมอนามัยเดินหน้าเพิ่มส้วมถูกอนามัยทั่วไทยอีก 81 แห่ง

  • Share:

กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายระดมทุนสร้างส้วมให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร คาดสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบ จำนวน 81 แห่ง ภายในปี 58...

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานเวทีสานสัมพันธ์เครือข่ายระดมทุนสนับสนุนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ณ ศูนย์การค้า The Promenadeกรุงเทพมหานครว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 กรมอนามัยได้ดำเนินงานโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ โดยเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2557 ได้สร้างและปรับปรุงส้วมให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้ใช้งานได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เพราะหากห้องส้วมไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น หรือไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และนำไปสู่โรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

การดำเนินงานโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ กรมอนามัยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนสุขภัณฑ์ วัสดุ และเงินทุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนหนึ่งในรอบแรกแล้ว ในโอกาสนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก เดิมตั้งเป้าหมายสร้างห้องส้วมให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 60 แห่ง จำนวน 600 ห้อง และได้เพิ่มเป็น 81 แห่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนเมษายน 2558

"โดยความสำคัญในการพัฒนาส้วมสาธารณะต้องพิจารณาภายใต้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และ ปลอดภัย (Safety) เพื่อเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานที่อื่นต่อไป"อธิบดีกรมอนามัย กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้