ข่าว
100 year

ไทยดันเต็มสูบเขตเศรษฐกิจทวาย

ทีมข่าวเศรษฐกิจ4 ก.ย. 2557 06:01 น.
SHARE

นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรี ประจำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 ที่ ประเทศพม่า โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงและแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต อาทิ โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง ฯลฯ โดยเห็นตรงกัน ในประเด็นการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงทางกายภาพ และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาการค้าและการลงทุนระหว่างกัน สนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษจ้าวผิ่ว ในพม่า เพื่อใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านแรงงานอาชีพ โดยให้ญี่ปุ่นเพิ่มบทบาทในการพัฒนาให้มากขึ้น

“ที่ประชุมได้สนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพม่า ขณะที่ไทยได้รายงานว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็มีนโยบายเร่งรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะเร่งด่วน โดยระยะแรกได้กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน 5 พื้นที่ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก แนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกันระหว่างโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย”

สำหรับการหารือเรื่องการจัดทำวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่มแม่น้ำโขง ประเทศไทยได้ขอให้ญี่ปุ่นเร่งขยายและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการผลิตอุตสาหกรรม ในแนวระเบียงเศรษฐกิจระหว่างโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มบทบาทของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมโลก และที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อนำข้อคิดเห็นมาจัดทำแผน การรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อนำเสนอผู้นำประเทศ เพื่อให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขงและญี่ปุ่น ในการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ที่พม่า ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 ในเดือน พ.ย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปรเมธี วิมลศิริลุ่มแม่น้ำโขงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสศชพัฒนา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้