ข่าว
100 year

การกีฬาชาติ

บี บางปะกง4 ก.ย. 2557 05:01 น.
SHARE

เรียน คุณบี บางปะกง

คุณบีและแฟนกีฬาชาวไทยตลอดจนแฟนข่าวกีฬาไทยรัฐ คงจะทราบแล้วว่า ปัจจุบันทั่วโลกให้ ความสำคัญต่อการพัฒนาการ กีฬาเป็นอย่างมาก กระผมจึงใคร่ ขออนุญาตใช้พื้นที่คอลัมน์ของคุณบีสะท้อนความคิดเห็นไปยัง คสช. รัฐบาลใหม่ ตลอดจนองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการกีฬาของชาติ

ปัจจุบันประเทศไทยในระบบการบริหารราชการมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นองค์กรหลัก ซึ่งกระทรวงนี้เป็นผลิตผลของรัฐบาลเมื่อปี 2544 ที่กำหนดปฏิรูประบบราชการในปี 2546 จนก่อเกิดหน่วยงานระดับกระทรวงเข้ามาบริหารจัดการการกีฬาก่อนเกิดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมาธิการการกีฬาในสภาผู้แทนฯได้มีการศึกษาพบว่างานด้านกีฬาควรจะรวมระหว่างกีฬากับเยาวชนชื่อกระทรวงกีฬาและเยาวชน แต่ด้วยแรงขับของนายกรัฐมนตรี (CEO) ในสมัยนั้น กำหนดให้การกีฬารวมกับการท่องเที่ยว

จากวันนั้น 10 กว่าปี เป็นการพิสูจน์แล้วว่า การกีฬาควรแยกออกมาจากการท่องเที่ยว ถึงแม้บางภาคส่วนในบริบทของงานจะไปด้วยกันได้ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ประเทศไทยในยุค คสช. และรัฐบาลชุดใหม่คงต้องกลับมาศึกษาข้อมูล และข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง

ประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันผู้บริหารจัดการการกีฬาส่วนใหญ่จะมาจากครูพลศึกษา หรือนักพลศึกษา นักวิชาการในวิชาชีพนี้พื้นฐานมาจากการเรียนเพื่อไปสอนด้านกีฬาและสุขภาพ, พลานามัยของนักเรียน ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการไม่มีในหลักสูตร แต่ด้วยความสามารถและวิสัยทัศน์ ครูพลศึกษาส่วนหนึ่งได้อานิสงส์เป็นผู้บริหารการกีฬาของชาติ ระดับกระทรวง กรม กอง และระดับจังหวัด หรือท้องถิ่น

ปัจจุบันโลกเปลี่ยนการจัดการการกีฬาเป็นกระแสหลักเข้าสู่นานาประเทศ สถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีการจัดการศึกษาด้านการจัดการการกีฬา (Sport Management) ในระดับปริญญาตรี-เอก ล่าสุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการกีฬาของชาติ ได้ร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยแคเมอร์รา ประเทศออสเตรเลีย เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาปริญญาตรีโท และจะเข้าสู่ปริญญาเอกต่อไป ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา โดยมีกูรูในวงการกีฬาทั้งในและ ต่างประเทศร่วมติดอาวุธทางความคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้บุคลากรและผู้สนใจในวงการการกีฬา

หลักสูตรที่นี่จะแตกต่างจากสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทย ผู้สนใจติดต่อ 0-2160-1282, 0-2160-1286, 08-9200-3478

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ooooooooooo

ต้องขอบคุณท่าน ผศ.รัฐพงศ์ กับสิ่งดีๆที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา นำมาช่วยเติมเต็มให้กับวงการกีฬาของชาติ

โดยเฉพาะเรื่องของการสร้าง “บุคลากร” ที่มีความสามารถในด้านบริหารจัดการการกีฬาโดยตรงที่มีผลอย่างยิ่งต่ออนาคตของกีฬาบ้านเรา

ผมเป็นคนนึงครับ ที่สนับสนุนให้รัฐบาลของ “บิ๊กตู่” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกัน เพื่อการบริหารที่คล่อง ตัว ไม่ต้องกระเตงกันไปมาให้ห่วงหน้าพะวงหลัง

ยุคนี้การกีฬาของประเทศเติบโตและพัฒนาขึ้นมากแล้วครับ เราพร้อมแล้วที่จะเป็น “ปลาคุณภาพ” ออกสู่ท้องตลาด

ไม่ใช่เป็นแค่ “ปลาสี” ประดับตู้สร้างสีสันให้ใคร เหมือนอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านเขาบอกมา

ด้วยแนวคิดส่วนตัวที่ยังยึดติดกับอะไรบางอย่างที่มันเดิมๆ

ไร้ซึ่งการเปลี่ยนแปลง!!!


บี บางปะกง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรียงหน้าชนบี บางปะกงการกีฬาชาติรัฐพงศ์ บุญญานุวัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบุคลากรบิ๊กตู่ประยุทธ์ จันทร์โอชากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแยก

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้