ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  จังหวัดกาญจน์ แจ้งปรับแผนซ่อมสะพานอุตตมานุสรณ์

  ทีมข่าวภูมิภาค3 ก.ย. 2557 17:22 น.
  SHARE

  จังหวัดกาญจนบุรี ร่อนจดหมาย แจงปรับแผนเร่งรัดซ่อมบูรณะ "สะพานอุตตมานุสรณ์" ให้ผู้รับจ้างยุติการก่อสร้างตั้งแต่พรุ่งนี้ (4 ก.ย.) พร้อมมอบกองพลทหารราบที่ 9 เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการต่อ ...

  ความคืบหน้าการซ่อมบูรณะสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (หลวงพ่ออุตตมะ) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 ก.ย. 57 นายกาฬพล แก้วประพาฬ รอง ผวจ.กาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ส่งข้อความการปรับแผนเร่งรัดซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ มายังสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในพื้นที่กาญจนบุรี มีใจความว่า ตามที่จังหวัดได้เคยชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานซ่อมแซมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ ซึ่งจังหวัดได้ทำสัญญา เลขที่ 2015/2557 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ดำเนินการซ่อมแซมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์วงเงิน 16,347,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบราชการซึ่งกำหนดรูปแบบและประมาณราคาโดยคณะกรรมการผู้มีวิชาชีพด้านการก่อสร้าง ตามหลักความมั่นคงแข็งแรงและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เดิม

  สำหรับงบประมาณการก่อสร้างใช้งบที่จังหวัดได้รับบริจาคจากองค์กร หน่วยงาน และประชาชนประมาณ 11.6 ล้านบาท สมทบกับเงินบริจาคของวัดวังก์วิเวการาม อีกจำนวน 3 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างขอรับบริจาคเพิ่มเติม ซึ่งการเก็บรักษาเงินบริจาคในส่วนของจังหวัดจำนวน 11.6 ล้านบาท ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ ตามระเบียบราชการ และปัจจุบันยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่อย่างใดนั้น

  ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดสัญญา ผู้ว่าจ้างดำเนินงานได้เพียง ร้อยละ 30 ทำให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งแสดงความไม่พอใจและเรียกร้องขอให้ทางวัดวังก์วิเวการามเป็นผู้ดำเนินการเอง ปัญหาดังกล่าวจังหวัดร่วมกับกองพลทหารราบที่ 9 ได้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผู้ร่วมเจรจาประกอบด้วยวัดวังก์วิเวการามและผู้นำชุมชนในพื้นที่และผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ผลการเจรจาสรุปได้ว่า ให้ผู้รับจ้างยังคงดำเนินการซ่อมแซมบูรณะสะพานฯ ออกไปอีก 30 วันจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2557โดยจังหวัดคิดค่าปรับวันละประมาณ 16,000 บาท ในระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง จังหวัดได้ออกติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ พบว่าแม้ผู้รับจ้างจะพยายามเร่งรัดการดำเนินงานมากขึ้น แต่จากการประเมินคาดว่า เมื่อถึงวันที่ 10 กันยายน 2557ผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 -80 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของชุมชนอีกครั้งหนึ่ง

  ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ชุมชนเกิดความมั่นใจต่อการซ่อมแซมสะพานฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับกองพลทหารราบที่ 9 เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม ผู้รับจ้าง และหน่วยงานด้านการก่อสร้าง ผลการประชุมปรึกษาหารือ สรุปได้ ดังนี้

  1. ให้ผู้รับจ้างยุติการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 เป็นต้นไป โดยจังหวัดกาญจนบุรีจะได้มอบหมายให้มีการไกล่เกลี่ยปัญหา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย อัยการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ว่าจ้าง) เป็นกรรมการเจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการามประธานหอการค้าจังหวัดประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำนันตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี และผู้รับจ้าง (หจก.ป.รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์) เป็นกรรมการมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยปัญหาการซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์การจัดทำแนวทางข้อตกลงใหม่โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยผู้รับจ้างรายเดิมตามความเหมาะสมของผลงานส่วนเงินบริจาคในส่วนของจังหวัดหากมีเหลือให้ส่งมอบวัดวังก์วิเวการามไว้เป็นกองทุนเพื่อการบูรณะสะพานในโอกาสต่อไป

  2. ความร่วมมือกองพลทหารราบที่ 9 เป็นหน่วยงานดำเนินการหลักในการดำเนินการต่อโดยพิจารณาผู้ร่วมดำเนินการ เช่น วัดและชุมชน ตามที่เห็นเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557 สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่วนนี้ ใช้จากงบบริจาคในส่วนของวัดประมาณ 3 ล้านบาท สมทบกับเงินบริจาคส่วนที่เหลือของจังหวัด และสำหรับไม้ที่ใช้ในการซ่อมแซมอาจพิจารณาใช้ไม้ที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ จากการเก็บกู้ไม้เดิมที่จมน้ำซึ่งทางผู้รับจ้างใช้เครื่องจักรช่วยเก็บกู้ให้

  3. ผลการปรึกษาหารือดังกล่าวผู้รับจ้างยินยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว และยินดีคงเครื่องจักรและบุคลากรคุมเครื่องจักรไว้หน้างานเพื่อให้ความร่วมมือแก่กองพลทหารราบที่ 9 สนับสนุนการซ่อมตามที่ร้องขอจนกว่าสะพานจะแล้วเสร็จ

  จังหวัดกาญจนบุรีจะได้นำการปรึกษาหารือดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้การซ่อมแซมสะพานฯ แล้วเสร็จโดยเร็ว และเกิดความมั่นใจต่อประชาชนต่อไป ผลความคืบหน้าประการใดจะได้ชี้แจงให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเอกสารการบริจาคเงินในส่วนของจังหวัดได้ที่สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1778 และ เอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง รายงานการประชุม ได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3451-5998.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กาญจนบุรีปรับแผนซ่อมแซมสะพานมอญสะพานไม้อุตตมานุสรณ์สังขละบุรีกองพลทหารราบที่ 9

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 03:43 น.