Thairath Logo
กีฬา

ไวน์ช่วยแต่คนขยันออกกำลัง

Share :

ศาสตราจารย์ไมลอส ตาบอร์สกี้ แห่งสาธารณรัฐเช็ก กล่าวเตือนคอไวน์ทั้งหลายว่า ไม่ว่าจะเป็นไวน์แดงหรือไวน์ขาว มันจะออกสรรพคุณช่วยปกป้องเราจากโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะแต่คนที่ออกกำลังเท่านั้น

อาจารย์ได้ทำการศึกษาถึงสรรพคุณของเหล้าไวน์กับคุณประโยชน์ในการป้องกันโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด กับคอไวน์ผู้ซึ่งดื่มแต่น้อยและพอสัณฐานประมาณ จำนวน 146 คน

ดื่มไวน์ช่วยป้องกันโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด


อาจารย์ได้เปิดเผยผลการศึกษาให้ฟังว่า ได้พบว่า สรรพคุณของไวน์ในการป้องกันโรคจะเห็นได้จากการที่สร้างปริมาณของไขมันดีให้เพิ่มขึ้น

และพบแต่ว่ามันเกิดกับคอไวน์กลุ่มที่ออกกำลังไปด้วย อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 หนเท่านั้น

หมอไมลอสบอกสรุปว่า “การศึกษาปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า การดื่มไวน์แต่ปานกลาง พร้อมกับออกกำลังประจำไปด้วย ส่อว่ามันอาจช่วยปกป้องให้รอดพ้นจากโรคของระบบโรคหัวใจและหลอดเลือดได้”.

อ่านเพิ่มเติม...
โลกโศภินไวน์แดงไวน์ขาวระบบหัวใจหลอดเลือด