ข่าว

วิดีโอ

จ่อตรวจเลือดซ้ำพรุ่งนี้ 'หญิงกินี' ชี้ผลลบ 2 ครั้งกลับบ้านได้

ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางชันสูตรและวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา แถลงข่าวหญิงกินีวัย 24 ปี อารการดีขึ้น ไม่มีไข้มา 2 วันแล้ว แพทย์เตรียมเจาะเลือดส่งห้องแล็บตรวจซ้ำในวันพรุ่งนี้ ชี้หากผลเป็นลบ 2 ครั้ง สามารถให้กลับบ้านได้...

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 57 ที่กรมควบคุมโรค ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางชันสูตรและวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวหลังจากการที่ประเทศไทย พบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอีโบลารายแรก ซึ่งเป็นหญิงชาวกินี วัย 24 ปี หลังเดินทางมาถึงตามหาสามีที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา แล้วมีอาการไข้สูง 38.8 องศาเซลเซียส จากนั้นได้เข้ารับการรักษาอาการเพื่อติดตามหาเชื้อโรคดังกล่าว

ล่าสุดผลการตรวจทางห้องแล็บครั้งที่ 1 ให้ผลเป็นลบ เท่ากับว่าผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าป่วยด้วยโรคใด ขณะนี้ผู้เข้าเกณฑ์ดังกล่าว อาการดีขึ้น ไม่มีไข้มาเป็นวันที่ 2 แล้ว และไม่มีอาการอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ (4 ก.ย.57) แพทย์จะเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจซ้ำทางห้องแล็บของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้ง คาดว่าจะทราบผลในวันรุ่งขึ้น

"หากผลห้องแล็บยืนยันว่า เป็นลบทั้ง 2 ครั้ง แพทย์จะปล่อยตัวผู้ป่วยรายนี้จากการเป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รวมทั้งผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องเฝ้าระวังทั้ง 16 คน ก็จะปล่อยจากการเฝ้าระวังเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดคงต้องผลเลือดจากห้องแล็บในวันพรุ่งนี้" นายแพทย์ประเสริฐ กล่าว

ด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้มอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ ร่วมกันเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลศูนย์ 28 แห่งในภูมิภาค ทั้งด้านมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยและการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมโดยเร็ว เพื่อการตรวจวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย รองรับโรคอีโบลาและโรคติดต่ออื่นๆ ในอนาคต

ซึ่งขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สำรวจแล้ว พบว่าส่วนใหญ่มีความพร้อมในการตรวจชันสูตร และกรมวิทย์ฯสนับสนุนการพัฒนาให้โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งมีความพร้อมตามมาตรฐานโดยเร็ว และในระยะต่อไปจะพัฒนาห้องตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย และการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สำหรับเกณฑ์ในการวินิจฉัยและรายงานผู้ป่วยโรคอีโบล่า กำหนดเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1.ผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (Person under Investigation)  ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่การระบาด และมีไข้ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป
2. ผู้ป่วยสงสัย (Suspect case) เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด และมีอาการไข้ รวมทั้งมีอาการอื่นๆ ที่คล้ายอาการของโรคอีโบลา เช่น อาเจียน ท้องเสีย หรือมีอาการแย่ลงรวดเร็ว
3. ผู้ป่วยน่าจะเป็น (Probable case) คือ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด และมีอาการไข้ รวมทั้งมีอาการอื่นๆ ที่คล้ายอาการของโรคอีโบลา เช่น อาเจียน ท้องเสีย หรือมีอาการแย่ลงรวดเร็ว  และซักประวัติได้ชัดเจนว่าได้สัมผัสผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 
4. ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) เป็นผู้ป่วยที่มีลักษณะตามข้อ 1 ถึง 3 และมีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้เฝ้าระวังโรคผู้ป่วยทุกประเภท ตั้งแต่ระดับแรกคือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคอีโบลาในอาฟริกา ยังไม่พบผู้ป่วยโรคอีโบลาในทวีปอื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย ผลจากการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ในวันที่ 2 ก.ย. 2557 มีผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดทั้งหมด  25 ราย ไม่พบผู้ใดมีไข้ ยอดสะสมตั้งแต่ 8 มิ.ย. 2557 รวม 1,049 ราย ทุกรายมีอาการปกติ 

ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางชันสูตรและวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา แถลงข่าวหญิงกินีวัย 24 ปี อารการดีขึ้น ไม่มีไข้มา 2 วันแล้ว แพทย์เตรียมเจาะเลือดส่งห้องแล็บตรวจซ้ำในวันพรุ่งนี้ ชี้หากผลเป็นลบ 2 ครั้ง สามารถให้กลับบ้านได้... 3 ก.ย. 2557 14:10 3 ก.ย. 2557 15:46 ไทยรัฐ