ข่าว

วิดีโอ

TOYOTA CSR ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

เอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงนามความร่วมมือการดำเนินงานพร้อมตัวแทนโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับโตโยต้า ภายใต้โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน ผ่านการทำกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนจากทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ และเป็นเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโตโยต้า (Toyota Eco Network) โดยจะมีการถ่ายทอดความรู้ พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนและชุมชนสำหรับปีนี้มีเครือข่ายฯ ใหม่ จำนวน 40 แห่ง เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น โรงเรียน 20 แห่ง และชุมชน 20 แห่ง จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


การถ่ายทอดความรู้เริ่มต้นจากการจัดสัมมนาความรู้ต้นเหตุและการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนให้แก่อาจารย์ ตัวแทนชุมชน และการจัดค่ายเยาวชนโตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเราให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้คณะทำงานนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแผนกิจกรรมลดเมืองร้อนในโรงเรียนหรือชุมชนของตนเอง โดยกิจกรรมในโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

· การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
· การลดขยะในเมือง
· การเดินทางอย่างยั่งยืน
· การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง


หลังจากโรงเรียนหรือชุมชนได้ทำกิจกรรมครบทั้ง 4 หัวข้อ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะลงพื้นที่จริงทุกแห่งเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทั้ง 4 หัวข้อ จากนั้นจะคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่น จำนวน 6 แห่ง (โรงเรียน 3 แห่ง ชุมชน 3แห่ง) ในการเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเดินทางไปศึกษา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมณ สถาบันสิ่งแวดล้อม โตโยต้า ชิราคาวา-โก ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปพัฒนาการทำกิจกรรมของแต่ละแห่งต่อไป

ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา ในการดำเนินโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” โตโยต้าได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานให้แก่โรงเรียน 230 แห่ง และชุมชน 181 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 150 ล้านบาท เกิดเป็นโครงการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนกว่า 1,897 โครงการ สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 12,612 ตัน นอกจากนี้ โตโยต้าได้สนับสนุนโรงเรียนและชุมชนในเครือข่ายฯ ที่มีความพร้อมในการจัดสร้างให้เป็นศูนย์ให้ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนในแต่ละชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ออกไปในวงกว้าง โดยปัจจุบันโครงการฯ ที่ได้จัดสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้โลกร้อนมีจำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่

1. “ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง” อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. “อุโมงค์ลดโลกร้อน” ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
3. “สุขศาลายาเยียวยาโลกร้อน” อำเภอแกลง จังหวัดระยองโตโยต้า คว้าอันดับ 1 ด้านความพึงพอใจบริการหลังการขายประจำปี 2557
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จ คว้ารางวัลอันดับ 1 เจ.ดี.พาวเวอร์ เอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2557 ความพึงพอใจลูกค้าด้านบริการหลังการขาย (Customer Service Index – CSI) จาก สถาบัน เจ.ดี.พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก สถาบัน เจ.ดี.พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผู้เข้ารับบริการจากศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ในประเทศไทย ประจำปี 2557 หรือ “2014 Thailand Customer Service Index (CSI) Study”


โดยดำเนินการสำรวจระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2557 จากการสุ่มสำรวจกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าของรถใหม่ที่ซื้อรถในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2555 – เมษายน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 3,902 ราย ที่ได้นำรถเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556 – เมษายน 2557 โดยประกาศผลการสำรวจอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา


โตโยต้าสามารถคว้าอันดับ 1 ด้วยคะแนนสูงสุด 850 คะแนน ซึ่งทำได้ดีเป็นพิเศษในด้านการเริ่มต้นให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บริการ การรับรถคืน และคุณภาพงานบริการ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ที่โตโยต้ายึดมั่นและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการทุกส่วน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ภายใต้แนวคิดเพิ่มมาตรฐานการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ประกอบกับศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าแบบครบวงจรได้มาตรฐานทั่วประเทศ 389 แห่ง และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบริการที่ดีเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าที่เข้ามารับบริการ.

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom

Toyota Motor Thailand เน้นสร้างสังคมสีเขียว ผ่านเครือข่ายสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10” 3 ก.ย. 2557 11:30 3 ก.ย. 2557 16:09 ไทยรัฐ