ข่าว

วิดีโอ

ที่พึ่งพาชุมชน

โดย สหบาท

ยังคงเป็นความประทับใจของพี่น้องประชาชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสอบสวนกลางภายใต้แนวคิดของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก.ในเรื่อง “ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน” หรือ “Community Policing”

โดยเฉพาะการเดินหน้าต่อเนื่องของ กก.1 บก.ทล.ที่ได้นำร่อง

โครงการตำรวจรับใช้ชุมชนวัดส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีการสานต่อและเดินสายเข้าชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบตำรวจทางหลวงเพื่อสอบถามทุกข์สุขและประสานความช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ชุมชน

โดยมี “หมวดน้อย” ร.ต.ต.กมล กฤชเพ็ชร์ อดีต รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. และ “หมวดน้อย” ร.ต.ต.เล็ง ชมภู รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.ซึ่งเป็น ซีอีโอ ตำรวจรับใช้ชุมชนเป็นแกนหลักในชุมชน

ร.ต.ต.กมล หรือ “หมวดน้อย” ที่แม้เกษียณราชการแต่ยังเห็น

ประโยชน์ของงาน “ตำรวจรับใช้ชุมชน” ยังคงทำหน้าที่เป็นซีอีโอ ของโครงการ จนเป็นเสมือนตัวแทนตำรวจกับคนที่ชุมชนให้ความ

ไว้วางใจด้วยการเดินหน้าเข้าช่วยเหลือชุมชนร่วมกับ ร.ต.ต.เล็ง หรือ “หมวดน้อย” อีกคน

จนล่าสุดได้รับข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกว่าหมื่นครอบครัวที่อาศัยริมคลองระพีพัฒน์ คลองหนึ่ง ต.บางขัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อยู่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนถึงตลาดไท กับสภาพการเติบโตอย่างรวดเร็วของผักตบชวาจนเต็มคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของคนในชุมชนคลอง 1

พื้นที่เทศบาลท่าโขลง “หมวดน้อย” ได้เป็นแกนนำชาวบ้านร่วมกันลงชื่อเสนอ นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ขอสนับสนุนโครงการจัดทำ “โครงการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชคลองระบายน้ำที่ 1” ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ได้รับการอนุมัติและประสานกรมชลประทานรังสิตเหนือ จัดงบประมาณเพื่อทำโครงการขุดลอกคลองระพีพัฒน์ระยะทางยาวกว่า 5 กม.

สภาพความเดือดร้อนของคนในชุมชนริมคลองกับสภาพของผักตบชวาที่เติบโตเต็มพื้นที่ริมฝั่งคลองทำให้น้ำเน่าเสียและเรือพายของคนใช้ไม่ได้ตลอดเส้นทาง

ได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยการประสานของ “ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน”

แม้จะยังไม่ได้รับการปฏิบัติครอบคลุมทั่วประเทศ แต่หลายโครงการที่ริเริ่มทำขึ้นมาของตำรวจสอบสวนกลาง ได้มีเสียงชื่นชมสนับสนุนคนในพื้นที่หลายชุมชน

เรียกร้องให้ ตร.นำมาเป็นนโยบายปฏิบัติครอบคลุมทั่วประเทศ.

สหบาท

3 ก.ย. 2557 09:15 3 ก.ย. 2557 09:15 ไทยรัฐ