Thairath Logo
กีฬา

ติวต้นแบบ 'โรงเรียนไทยรัฐวิทยา'

Share :

มูลนิธิไทยรัฐ จัดอบรมสัมมนาโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 1 ให้กับผู้บริหารและคณะครูทั้ง 5 โรงเรียนนำร่อง หวังสร้างความตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณภาพดีมีคุณธรรม...

นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิไทยรัฐ ได้จัดโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 5 แห่ง ตามภูมิภาคต่างๆ นั้น มูลนิธิไทยรัฐจะจัดอบรมสัมมนาโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 1 ให้กับผู้บริหารและคณะครูของทั้ง 5 โรงเรียน รวมถึงจะมีพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมูลนิธิไทยรัฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้คณะครูทราบแนวทางดำเนินการ เกณฑ์การประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และสร้างความตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณภาพดีมีคุณธรรม

นายมานิจกล่าวด้วยว่า สำหรับการอบรมจะมีการชี้แจงแนวทางการใช้คู่มือดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา การชมวีดิทัศน์กรณีศึกษาโรงเรียนสอนดีมีคุณธรรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง โรงเรียนสอนดีมีคุณธรรม ตามนโยบายของ คสช. การปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา เป็นต้น ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย.นี้ ที่คุ้มพญาซอรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่ได้รับคัดเลือกนำร่องทั้ง 5 โรง ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) จ.สตูล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) จ.สระแก้ว และ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) จ.อุบลราชธานี.

อ่านเพิ่มเติม...
มูลนิธิไทยรัฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยาต้นแบบอบรมสัมมนามานิจ สุขสมจิตรข่าวการศึกษาสังคมไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์