ไลฟ์สไตล์
100 year

รื้อใหญ่เกณฑ์ กยศ. สนอง 'กู้ยาก-คืนง่าย'

ทีมข่าวการศึกษา3 ก.ย. 2557 08:01 น.
SHARE

ที่ประชุมเห็นชอบ รื้อใหญ่เกณฑ์ กยศ. สนอง 'กู้ยาก-คืนง่าย' กำหนดเกรด 2.00 ค้างหนี้สูงถูกตัดวงเงิน เริ่มใช้ปีการศึกษา 2558...

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดมาตรการและปรับหลักเกณฑ์ กยศ.ใหม่ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้ปล่อยกู้ยาก จ่ายคืนง่าย โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญาและปริญญาตรี ต้องเปิดการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา มีผลการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา (สมศ.) และต้องมีโครงการที่มุ่งจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ นอกจากนี้ ระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี หลักสูตรที่เปิดสอน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วย

ข่าวแนะนำ

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงิน กำหนดให้ผู้กู้ระดับ ม.ปลาย อนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขณะจบการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 และหากผู้กู้รายเก่าจะกู้ต่อเนื่องเมื่อเลื่อนชั้นปีต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ส่วนระดับ ปวช. ปวท.และ ปวส.ไม่กำหนด เพราะต้องการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพมากขึ้น นอกจากนี้ ต้องมีหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อภาคการศึกษา โดยต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา จะดูเฉพาะเรื่องรายได้ผู้ปกครองเท่านั้น พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และสัดส่วนการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมแก่สถานศึกษา โดยให้แบ่งสัดส่วนผู้กู้สายสามัญต่อสายอาชีพเป็น 50:50 สัดส่วนผู้กู้ระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ต่อสายสังคมศาสตร์เป็น 50:50 รวมทั้งกำหนดจำนวนผู้กู้มาชำระหนี้คืน 40% หากสถานศึกษาใดมีการค้างชำระหนี้จำนวนมากจะได้รับการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมน้อยลง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.หลักเกณฑ์กู้ยากกู้ยืมกู้เรียนสุทธศรี วงษ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 01:16 น.