วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กทพ.ชี้ไม่เกี่ยวข้อง เสนอธาริตลง สปช.

กทพ.ชี้ไม่เกี่ยวข้อง เสนอธาริตลง สปช.

  • Share:

ตามที่มีข่าวสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เสนอชื่อนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนั้น

นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่า สมาคมสโมสรพนักงานการทาง พิเศษแห่งประเทศไทย มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างหากจาก กทพ. จึงไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ กทพ. อีกทั้ง กทพ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ดำเนินงานโดยมีผลกำไรจากการดำเนินงานจึงไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลใดในการลงสรรหา สปช. และ กทพ.ขอยืนยันว่า การที่สมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง สปช.นั้น เป็นการเสนอชื่อโดยสมาคมสโมสรพนักงาน กทพ. ซึ่งมีนายยืนหยัด ใจสมุทร อดีตรองผู้ว่าการฯเป็นนายกสมาคมสโมสรฯ จึงเป็นการดำเนินการของทางสมาคมสโมสรฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้