ไลฟ์สไตล์
100 year

ศาลยุติธรรมดีเด่น

ซี.12
3 ก.ย. 2557 05:01 น.
SHARE

เพิ่งได้รับหนังสือที่ระลึกที่รวบรวมผลการคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปีแล้ว

ถึงแม้ระยะเวลาจะเนิ่นนานมามากแต่ก็คงไม่เสียหายที่จะนำเอาผลการคัดเลือกดังกล่าวมาให้สาธารณชนคนภายนอกได้รับรู้
การประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวแบ่งเป็น 5 กลุ่มดังนี้

ข่าวแนะนำ

1.กลุ่มศาลสูง/ศาลอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลฎีกา

ศาลฎีกาบริหารจัดการคดีที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นและคดีค้างพิจารณาเป็นเวลานานให้เสร็จไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งแยกประเภทคดีตามลักษณะของบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความยากง่ายกำหนดแนวทางการบริหารคดีในแต่ละประเภทจัดตั้งและพัฒนากองยกร่างให้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้เกิดความรวดเร็วและคำพิพากษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบการสืบค้น คำพิพากษาทางอินทราเน็ตมาสนับสนุนการเรียงคำพิพากษา การพัฒนาระบบงานธุรการตลอดจนการพัฒนาระบบบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการให้มีประสิทธิภาพ การประสาน การปฏิบัติงานเพื่อขจัดข้อขัดข้องในการบริหารจัดการคดี ทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปริมาณคดีลดลงถึง 23,000 เรื่อง การบริหารจัดการคดีด้วยการแบ่งแยกประเภทคดีตามลักษณะของบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความยากง่าย กำหนดแนวทางการบริหารคดีในแต่ละประเภท

2.กลุ่มศาลชั้นต้นและศาลขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลชำนัญพิเศษในเขตกรุงเทพ ศาลแรงงานภาค ได้แก่ ศาลอาญากรุงเทพใต้

การพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ศาลอาญากรุงเทพใต้สามารถบริหารคดีได้โดยกำหนดวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องได้ภายใน 2 เดือนนับแต่วันนัดตรวจพยานหลักฐาน เว้นแต่กรณีที่คู่ความไม่มีวันว่าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเร็วกว่าเกณฑ์กลางของระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องกำหนดไว้
3.กลุ่มศาลจังหวัดที่สังกัดภาค ได้แก่ ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในหน่วยงานของศาลยุติธรรม มีหน้าที่หลักในการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและประโยชน์สูงสุด จึงได้พัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ก้าวหน้า ทันสมัย สมกับคำว่า “ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน”

4.กลุ่มศาลแขวงที่สังกัดภาค ได้แก่ ศาลแขวงเชียงใหม่

ศาลแขวงเชียงใหม่ เป็นสถาบันที่ให้ความเป็นธรรม ภายใต้หลักนิติธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

5.กลุ่มศาลเยาวชนในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์กรในการให้บริการด้วยน้ำใจมีประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรม ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในสังคม มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนและครอบครัว บริหารจัดการอย่างเที่ยงธรรม ด้วยระบบมาตรฐาน JOS

เข้าใจว่าอีกไม่ช้าไม่นานผลการคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2557 จะออกตามมา.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ศาลยุติธรรมดีเด่นคัดเลือก

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 06:20 น.