ไลฟ์สไตล์
100 year

ใช้ชีวภัณฑ์...ควบคุมด้วยหมัดผัก

ดอกสะแบง
3 ก.ย. 2557 05:01 น.
SHARE

ด้วงหมัดผัก...เป็น ศัตรูพืชที่สำคัญซึ่งสร้างความหนักใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวปลีมาโดยตลอด เพราะเมื่อมีการระบาดรุนแรงต้นกล้าจะถูกกัดกินจนตาย

...แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นปานกลางก็จะทำให้ผักเติบโตช้าและเก็บเกี่ยวได้น้อย ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพลดลงจนไม่สามารถจำหน่ายได้ เคยมีรายงานว่าทำให้ผลผลิตเสียหายถึง 10%

ข่าวแนะนำ

ปัญหานี้เกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ รวมถึงไทยเราด้วย ซึ่ง กรมวิชาการเกษตร กับ โครงการหลวง ได้ให้ความสนใจในการแก้ไข และได้ดำเนินการร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ทดลองการใช้ ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช มาอย่างต่อเนื่อง

ปีนี้ (2557)...ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชได้ทำการทดสอบ ประสิทธิภาพของการใช้จุลินทรีย์และไส้เดือนฝอยควบคุมการระบาดของด้วงหมัดผักในผักกาดขาวปลี บนแปลงปลูกของเกษตรกรที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม

แล้วนำการทดสอบและวิจัยหาข้อมูลขึ้น 2 ครั้ง มาเปรียบเทียบกับแปลงที่ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชทั่วไป พบว่า...

...หากใช้ชีวภัณฑ์จะฉีดพ่นเพียง 2 ถึง 3 ครั้ง เทียบกับการใช้สารเคมีจะต้องฉีดพ่นถึง 6 ครั้ง (แสดงให้เห็นว่าชีวภัณฑ์มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคมี)โดยค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่า เพียง 10 ถึง 20% ของการจัดการศัตรูพืชแบบเดิม...

รูปธรรมในองค์รวมที่เกิดขึ้น...นอกจากต้นทุนลดลงแล้ว สินค้าการเกษตรชีวภัณฑ์จะขายได้ราคาดีกว่าเกษตรเคมี ส่วนปัจจัยและองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ การใช้ปุ๋ยมากเกินก็ทำให้ต้นทุนการผลิตมากขึ้น แนวโน้มที่เสี่ยงต่อการขาดทุนย่อมสูงตามด้วย

ที่สำคัญและน่าสนใจคือ...แนวปฏิบัติการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อจัดการ กับแมลงศัตรูพืชนั้นมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรมากกว่าแนวทางการใช้สารเคมี

ซึ่ง...จะได้นำไปเป็นรูปแบบพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอาหารข้ามพรมแดน ตาม “โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน” อันเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ รัฐบาลสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี...ในโอกาสต่อไป!!!

ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงด้วงหมัดผักศัตรูพืชเกษตรกรผักกาดขาวปลีชีวภัณฑ์ควบคุม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 11:46 น.