ไลฟ์สไตล์
100 year

WHO เผย 'แม่ตายระหว่างคลอด' 26 คน ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ไทยรัฐออนไลน์
2 ก.ย. 2557 12:06 น.
SHARE

องค์การอนามัยโลก เผยสถิติอัตราการตายของมารดาระหว่างคลอด ปี 2556 คิดเป็น 26 ต่อประชากรแสนคน อธิบดีกรมการแพทย์เร่งแก้ปัญหา จัดทำคู่มือเวชปฏิบัติมารดาและทารก ตั้งเป้าแม่ตายระหว่างคลอดไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเสียชีวิตของมารดาและทารกในระยะเจ็บครรภ์คลอด เป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศไทย สาเหตุสำคัญของการตายและความพิการในมารดาและทารก เกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด และภาวะตกเลือดหลังคลอด ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองในการรักษาพยาบาลและเป็นภาระของครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวแนะนำ

ทารกน้อย
ทารกน้อย

จากสถิติขององค์การอนามัยโลก ปี 2556 พบอัตราการตายของมารดาระหว่างคลอด คิดเป็น 26 ต่อประชากรแสนคน และปี 2555 พบอัตราการเสียชีวิตของทารกระหว่างคลอด คิดเป็น 8 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็ก/สตรี ว่า อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

กรมการแพทย์ในฐานะที่มีบทบาทเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รับผิดชอบขับเคลื่อนตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขด้านกลุ่มเด็ก/สตรี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องดังกล่าวจำนวนมาก จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเวชปฏิบัติมารดาและทารก โดยในปี 2556 มีการจัดทำคู่มือเวชปฏิบัติมารดาและทารกสำหรับโรงพยาบาลชุมชน และจัดทำบทเรียนเวชปฏิบัติที่ดีสำหรับมารดาและทารกในโรงพยาบาลชุมชน โดยนำประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่หลากหลายในโรงพยาบาลชุมชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยได้มีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวสู่สถานบริการส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และในปี 2557 กรมการแพทย์จึงจัดทำหลักสูตรการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิด สำหรับโรงพยาบาลชุมชน พร้อมจัดทำคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน และจัดอบรมแพทย์/พยาบาลห้องคลอดของโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ครบทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 77.5 จากจำนวนโรงพยาบาลชุมชน 747 แห่ง และขยายผลไปยังโรงพยาบาลระดับต่างๆ ในปีต่อไป  

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวอีกว่า การคลอดมาตรฐาน เป็นการคลอดที่มีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานด้านสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรที่เหมาะสม มีศักยภาพ ระบบการให้บริการและการทบทวนการดูแลรักษาที่ผ่านมา สำหรับการประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน สำหรับโรงพยาบาลชุมชนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ การดูแลมารดาและทารกในครรภ์ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งหารูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้และขยายผล เพื่อลดอัตราตายมารดาและทารก เพื่อให้โรงพยาบาลชุมชนมีการคลอดที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะเจ็บครรภ์ที่รอบคอบรัดกุม มีการตัดสินใจที่ดี ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย รวมทั้งสามารถป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนทั้งระหว่างคลอดหลังคลอด นำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือมารดารอดและทารกปลอดภัย 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แม่ตายระหว่างคลอดองค์การอนามัยโลกWHOอัตราการตายคลอดลูกข่าวการศึกษาสังคมไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์สุพรรณ ศรีธรรมมาอธิบดีกรมการแพทย์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 11:47 น.