ข่าว

วิดีโอ

สมศ.คงตัวบ่งชี้ 'ศิษย์เก่า' ประเมินรอบ 4 ยกเลิกกำหนดวงเงินบริจาค

บอร์ด สมศ.ยังคงตัวบ่งชี้ "ศิษย์เก่า" ในการประเมินรอบสี่ ระบุยกเลิกการกำหนดวงเงินบริจาค ชี้ เพื่อหนุนงบสถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมแยกย่อยตัวบ่งชี้ศิษย์เก่า 2 ส่วน ทั้งศิษย์เก่าที่ทำประโยชน์ และสถาบันให้อะไรศิษย์เก่า...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงเสียงคัดค้านตัวบ่งชี้ "ศิษย์เก่า" ที่ทำประโยชน์ให้แก่สถาบัน กรณีมูลค่าทรัพย์สินที่ศิษย์เก่าบริจาคให้สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า ให้คงตัวบ่งชี้ศิษย์เก่าไว้เหมือนเดิม เนื่องจากทั่วโลกก็พิจารณาเรื่องนี้ ขณะเดียวกัน ตัวบ่งชี้นี้ ยังสะท้อนคุณภาพสถานศึกษา และอาจารย์ได้อย่างดีว่า ทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ และกลับมาช่วยเหลือสถาบันการศึกษาตนเองได้หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมยังกำหนดให้พิจารณา 2 ด้าน คือ ศิษย์เก่ากลับมาทำประโยชน์ด้านใดให้แก่สถาบันบ้าง และสถาบันให้อะไรแก่ศิษย์เก่าบ้าง

ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่ตัดเรื่องเงินบริจาคออก เนื่องจากขณะนี้ แม้รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา แต่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งหากได้ศิษย์เก่าเข้ามาช่วยกันผ่านเงินสนับสนุน ก็จะช่วยให้สถาบันมีงบประมาณในการเข้าปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ศิษย์เก่าจะกลับมาช่วยสถานศึกษา ก็คือ การให้ทุนรุ่นน้อง ซึ่งทำได้ไม่ยากและยังเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันกับศิษย์เก่าด้วย

ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเกณฑ์การพิจารณา ด้านศิษย์เก่าทำประโยชน์ด้านใดให้แก่สถาบันนั้น จะดูว่าศิษย์เก่ากลับมาร่วมพัฒนาด้านวิชาการ หรือวิชาชีพหรือไม่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมหรือไม่ รวมถึงมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เงินบริจาค หรือทุนการศึกษาให้แก่สถาบันหรือไม่ โดยในที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการกำหนดวงเงิน ส่วนเกณฑ์การพิจารณาสถาบันให้อะไรแก่ศิษย์เก่านั้น จะดูจากฐานข้อมูลศิษย์เก่า การติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการให้เกียรติ ยกย่อง เชิดชู หรือให้รางวัลแก่ศิษย์เก่า

บอร์ด สมศ.ยังคงตัวบ่งชี้ "ศิษย์เก่า" ในการประเมินรอบสี่ ระบุยกเลิกการกำหนดวงเงินบริจาค ชี้ เพื่อหนุนงบสถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมแยกย่อยตัวบ่งชี้ศิษย์เก่า 2 ส่วน ทั้งศิษย์เก่าที่ทำประโยชน์ และสถาบันให้อะไรศิษย์เก่า... 2 ก.ย. 2557 10:10 2 ก.ย. 2557 10:57 ไทยรัฐ