ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เรียนปริญญาสุดแปลก หนทางแห่งอาชีพแสนแหวก!

  ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ย. 2557 08:30 น.
  SHARE

  การแข่งขันแห่งการเรียนรู้ ท่ามกลางกระแสข่าว "การศึกษาไทยล้มเหลว" ที่สำนักข่าวต่างประเทศตีแผ่จนกระฉ่อนโลก ทำหลายฝ่ายเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของคำว่า "ปฏิรูปการศึกษา" ขึ้นมาทันที แม้จะยอมรับว่า...ที่ผ่านมาปัญหาระบบการศึกษาไทย ก็มีมาโดยตลอด จวบจนทุกวันนี้ ทุกอย่างคาราคาซัง แถมปัญหาใหม่ ก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดด้วย

  "ลอกการบ้าน-รับจ้างทำวิทยานิพนธ์-โรงเรียนกวดวิชา-ระบบแอดมิชชั่น-รับตรง-รับน้องโหด-เด็กอาชีวะตีกัน-หนี้สินครู" เหล่านี้ล้วนเป็นแค่ตัวอย่างของปัญหา เราอาจต้องหยุดคิดเดินหน้า และควรตั้งต้นตั้งคำถามกันใหม่ว่า...เรา "ล้มเหลว" จริงหรือไม่??? ทำไมเด็กไทยจึงย่ำอยู่กับที่ เมื่อเรียนจบก็ตกงาน ได้งานทำก็เปลี่ยนงานใหม่ หลายสิ่งสะท้อนกลับ ส่วนหนึ่งคงหนีไม่พ้น "ทำงานไม่ตรงกับที่เรียน" ส่งผลให้ประเทศไทยมีแต่แรงงานประเทศเพื่อนบ้านเพียบ แล้วอีกหนึ่งคำถาม คนไทยล่ะ...ทำมาหากินอะไร???

  รับน้อง หนึ่งธรรมเนียมของการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
  รับน้อง หนึ่งธรรมเนียมของการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

  สาเหตุและเหตุผลคงมีอีกมากมาย เรื่องใหญ่ๆ แบบนี้คงต้องให้ผู้ที่มีหน้าที่และอำนาจการตัดสินใจ ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหากันให้เรียบร้อย ก่อนส่งมาลงสู่ฝ่ายปฏิบัติ กลับมาที่เราในฐานะผู้เรียนจะทำอย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงการประสบปัญหานั้น

  การศึกษาไทย
  การศึกษาไทย

  พูดเลยว่า ณ วันนี้ สถานศึกษาแข่งขันกันแบบสุดฤทธิ์ ไม่ว่าจะเอกชนหรือรัฐบาล ทุกที่ล้วนสร้างความแตกต่างให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร กลยุทธ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุกสิ่งล้วนมีผลกับการตัดสินใจเรียน ที่ผู้เรียนจะคาดหวังถึงความสำเร็จหลังเรียนจบเป็นสำคัญ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนจะเลือก เป็นอันดับแรกและอันดับที่สอง จนเกือบแยกกันไม่ออกคือ สถาบันและหลักสูตร

  สถาบันอาจเป็นตัวการันตีเพิ่มดีกรีความเจ๋ง แต่หลักสูตร นั่นคือ "หนทางแห่งอาชีพ" ไทยรัฐออนไลน์ ได้รวบรวมหลักสูตรแปลกๆ แนวๆ ที่เปิดใหม่ๆ มานำเสนอ เผื่อจะเป็นตัวเลือกให้ใครอีกหลายคน ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ ว่าจะเลือกหนทางแห่งอาชีพ แบบไหน อย่างไร รวมไปถึงที่คิดจะกลับตัวกลับใจ ไปเลือกเรียนในสิ่งที่เราถนัดและชอบจริงๆ

  เริ่มจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่เน้นบูรณาการความรู้ด้านเลขานุการ การบริหารจัดการ และความรู้ทางการแพทย์เข้าด้วยกัน ต่อมากับ หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจสายการบิน สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยวัตถุประสงค์หลักสำหรับการเปิด AEC

  การศึกษาไทย
  การศึกษาไทย

  เช่นเดียวกับที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ตอบโจทย์การขยายตัวของธุรกิจไมซ์ เช่นกัน ขอขยายความอุตสาหกรรมไมซ์ (M-I-C-E) ประกอบด้วยธุรกิจการจัดการประชุม (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) การประชุมนานาชาติ (Convention) และงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ (Exhibition) โดยผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (PEO) ผู้จัดงานอีเวนต์ (Organizer) ผู้ประกอบการธุรกิจงานประชุมและนิทรรศการ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การประชุม (Venue and Convention Center) ผู้ออกแบบและจัดประชุมนานาชาติ มัคคุเทศก์

  ตามด้วย สาขาสื่อสารการกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เน้นเรียนรู้ เรียนลึก ด้านกีฬา การสื่อสาร ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรกีฬา ความรู้ความสามารถทางด้านการสื่อสารกีฬา เข้าใจในด้านการบริหารจัดการกีฬา การสื่อสารมวลชน และนันทนาการ สร้างอาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าวสายกีฬา หรือผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์กีฬา เช่น ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) สโมสรกีฬาต่างๆ หรือผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการสื่อสารและการกีฬา เป็นต้น

  หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย และวิชาแรกในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับการขนส่งระบบรางของไทยและอาเซียน หลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง เน้นเทคโนโลยีที่ใช้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย     
    
  หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เน้นการทำวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรก นำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษาค้นคว้า มาเผยแพร่ให้เกิดการเข้าใจอย่างถูกต้องพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างพื้นที่สำหรับชุมชนต้นแบบ ใช้ทำกสิกรรมไร้สารพิษ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่พักอาศัยของนักศึกษา และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้อย่างรอบด้าน

  หลักสูตรการจัดการธุรกิจซาลอน ของคณะบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับ ชลาชล อคาเดมี่ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุริกจซาลอนต่อไปในอนาคต พ่วงด้วย หลักสูตร ABC : Rael Estate Real Deal ที่มีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ อย่าง "อนันต์ อัศวโภคิน" เจ้าของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มาเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรนี้ขึ้น และมาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด กลยุทธ์ ทักษะในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังในเมืองไทย อย่างพฤกษาเรียลเอสเตท แสนสิริ ศุภาลัย ด้วย

  ช่างผม อาชีพที่สร้างรายได้้ไม่น้อยในแต่ละปี
  ช่างผม อาชีพที่สร้างรายได้้ไม่น้อยในแต่ละปี

  ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยเมื่อเรียนจบไป สามารถเป็นได้ทั้งวิศวกรทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิจัยประจำหน่วยงานวิจัยทางเทคนิคและหน่วยงานของเหล่าทัพและบริษัทเอกชน, ผู้รับผิดชอบด้านการซ่อมสร้างอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์, วิศวกรออกแบบควบคุมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางทหาร หรือนักวิจัย นักวิชาการ

  ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดหลักสูตร มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เช่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ในสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ ช่างภาพการแพทย์ นักสร้างหุ่นจำลอง ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางธุรกิจ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ นักออกแบบโมเดลสำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

  เกษตรกรรม อาชีพที่คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสเท่าไหร่
  เกษตรกรรม อาชีพที่คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสเท่าไหร่

  ปิดท้ายที่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัยรังสิต คณะการแพทย์แผนตะวันออก โดยอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ได้แก่ 1. แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล ในระบบโรงพยาบาลของภาครัฐ ภาคเอกชน 2. อาจารย์ ครูปฏิบัติการในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 3. ผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และผดุงครรภ์ไทย 4. ผู้รับอนุญาต หรือผู้ปฏิบัติงาน ผลิต ขาย หรือนำสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณตามพระราชบัญญัติยา 5. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ และเพื่อความงาม ได้แก่ สปา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ความงาม 6. การผลิตวัตถุดิบสำเร็จรูป และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูป

  นี่คือหลักสูตรที่แปลก แหวกสุดๆ ใครใคร่เรียนก็ลองพิจารณาดูกัน เผื่อมันจะเป็น...หนทางแห่งอาชีพของเราจริงๆ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  หนทางแห่งอาชีพหลักสูตรปริญญาสกู๊ปออนไลน์ข่าวการศึกษาสังคมไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์หลักสูตรปริญญาปริญญาตรีเส้นทางอาชีพอาชีพแปลกเด็กแนว

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 18:46 น.