ข่าว

วิดีโอ

ชัยพัฒนาร่วมปูนอินทรี ทำถังน้ำสร้างอาชีพ

บ.พุพลู อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี แม้จะมีลำห้วยสาริกาไหลผ่าน แต่ชาวบ้านจะปลูกผักทำไร่ต้องอาศัยแต่น้ำจากฟ้าได้เฉพาะในช่วง ก.ค.-ก.ย.เท่านั้น น.ส.สายสุข ขับผุก ผู้ใหญ่บ้านหมู่พุพลู บอกว่า คนที่นี่จะปลูกพริกกะเหรี่ยง พริกพานหรือมะแขว่น เพราะเป็นพืชที่ขึ้นชื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน แต่เนื่องจากมีน้ำเฉพาะหน้าฝน ฤดูอื่น

น้ำแห้งขอด แม้แต่น้ำกินน้ำใช้ก็มีไม่พอ ต้องอาศัยรถส่งน้ำจาก อบต.ขนน้ำมาให้ชาวบ้านสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คนในหมู่บ้านจึงต้องออกไปรับจ้างทำงานที่อื่น

ชาวบ้านเดือดร้อนจึงขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิชัยพัฒนาฯ ที่ได้ร่วมกับปูนอินทรี ทำโครงการถังน้ำชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อโลกสีเขียว (Green Water Tank) สร้างถังเก็บน้ำดินซีเมนต์ขนาด 3 เมตร สูง 3.50 เมตร ความจุ 20,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง เพื่อเก็บน้ำในช่วงหน้าฝน ส่วนหน้าแล้งจะติดตั้งเครื่องสูบเพื่อดึงน้ำบาดาลมาเก็บในถังให้ชาวบ้านใช้เป็นเวลา แต่ไม่ได้ให้ใช้แบบฟรีๆ คิดค่าน้ำหน่วยละ 1 บาท เพื่อนำมาเป็นค่าบำรุงรักษา

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวว่า น้ำเป็นปัญหาสำคัญ ถ้าไม่มีน้ำกิจกรรมทุกอย่างต้องหยุด แม้น้ำธรรมชาติจะมีมาก แต่ก็ต้องรู้จักกักเก็บให้เพียงพอกับการใช้ ซึ่งการเก็บมี 2 ประเภท คือ เก็บด้วยธรรมชาติตามห้วย หนอง คลองบึง กับการสร้างสระ-ถังเก็บกักน้ำ อย่างในพื้นที่หนองหญ้าปล้อง ที่ทางปูนอินทรีเข้ามาช่วยเหลือในรูปแบบเน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ฝึกอบรมเรียนรู้สร้างถังเอง พร้อมให้แม่แบบสร้างถังไว้เลย เพื่อต่อไปคนที่เข้ามามีส่วนร่วมจะได้สร้างถังเก็บน้ำเป็น ทุกวันนี้ชาวบ้านหลายรายจึงมีอาชีพใหม่ รับจ้างสร้างแท็งก์น้ำให้กับชุมชนอื่นอีกด้วย.

บ.พุพลู อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี แม้จะมีลำห้วยสาริกาไหลผ่าน แต่ชาวบ้านจะปลูกผักทำไร่ต้องอาศัยแต่น้ำจากฟ้าได้เฉพาะในช่วง ก.ค.-ก.ย.เท่านั้น... 1 ก.ย. 2557 13:37 1 ก.ย. 2557 13:37 ไทยรัฐ