วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไออาร์พีซี ตั้ง 'ไพรินทร์ ชูโชติถาวร' นั่งแทนบอร์ดเก่าที่ลาออก

ไออาร์พีซี ตั้ง 'ไพรินทร์ ชูโชติถาวร' นั่งแทนบอร์ดเก่าที่ลาออก

  • Share:

ไออาร์พีซี มีมติบอร์ดแต่งตั้ง “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” - “พลตรีสสิน ทองภักดี” เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก...

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2557 แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกรรมการแทน นายเจตน์ ธนวัฒน์
2. แต่งตั้ง พลตรีสสิน ทองภักดี เป็นกรรมการอิสระ แทนนายณรงค์กร ชวาลสันตติ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้