ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ห่วงเด็กไทยจมน้ำตายสูง เฉลี่ยกว่าปีละหมื่นคน!

  ไทยรัฐออนไลน์1 ก.ย. 2557 15:21 น.
  SHARE

  กรมอนามัย เผย เด็กจมน้ำตายมากกว่าป่วยจากโรคและอุบัติเหตุถึง 2 เท่า จมน้ำตายเฉลี่ยปีละกว่า 12,983 คน แนะเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เอาตัวรอดเมื่อตกน้ำได้...

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 57 ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้และการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเขน เทศบาลนครนนทบุรี ว่า จากการสำรวจสถานการณ์การว่ายน้ำของเด็กไทย จำนวน 13 ล้านคน พบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ว่ายน้ำเป็นร้อยละ 16.3 หรือประมาณ 2 ล้านคน อีก 11 ล้านคนว่ายน้ำไม่เป็น โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและในสระว่ายน้ำ เฉลี่ยปีละ 12,983 คน หรือวันละ 4 คน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มวัย พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุด คือ ร้อยละ 30.2 ซึ่งสูงกว่าการเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุถึง 2 เท่า และพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีจำนวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงสุด รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือตามลำดับ

  ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย

  สาเหตุการเสียชีวิตจากการจมน้ำส่วนใหญ่มาจากความละเลยในการดูแลเด็ก ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง ประกอบกับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และบริเวณใกล้เคียงอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เช่น สระ บ่อน้ำ แม่น้ำลำคลองที่ไม่มีการป้องกัน ทำให้เกิดการพลัดตกลงไปในน้ำ หรือไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากเด็กว่ายน้ำไม่เป็น และไม่ได้รับการสอนให้รู้จักการป้องกันตนเอง ด้วยการหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำ หรือเล่นใกล้แหล่งน้ำโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล ซึ่งที่ผ่านมา กรมอนามัยได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขยายผลการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กไทย ภายใต้โครงการภาคีร่วมใจเด็กไทยปลอดภัย ไม่จมน้ำ ด้วยการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำในเด็กเล็กให้กับบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็ก ชมรม สถานประกอบการกิจการ ว่ายน้ำ ให้เห็นความสำคัญ และถ่ายทอดความรู้ไปยังเด็กและผู้ปกครอง

  "ทั้งนี้ กรมอนามัยจึงร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี เปิดศูนย์การเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ เพื่อสอนเด็กเล็กว่ายน้ำและป้องกันตนเองจากการจมน้ำ โดยวิทยากรจากกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เน้นเรื่องการลอยตัวและการหายใจในน้ำ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเขน เปิดสอนเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย, อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งการป้องกันตนเองจากการจมน้ำ ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กทุกคนด้วย" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  จมน้ำเด็กไทยว่ายน้ำกรมอนามัยข่าวการศึกษาสังคมไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐพรเทพ ศิริวนารังสรรค์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้