ไลฟ์สไตล์
100 year

เผย 12 เขตบริการสุขภาพรุ่ง ลดขั้นตอนถึงมือหมอเร็วขึ้น

ไทยรัฐออนไลน์
7 ส.ค. 2557 17:07 น.
SHARE

สธ.จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง ติดตามผลความก้าวหน้าการพัฒนาเขตบริการสุขภาพ 12 เขตทั่วประเทศ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น โรคฉุกเฉินถึงมือหมอเร็วขึ้น หน่วยบริการทำงานอย่างเป็นเครือข่าย... 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ 10 สาขา ทั้งจากส่วนกลางและจาก 12 เขตบริการสุขภาพ จำนวน 900 คน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing)

ข่าวแนะนำ

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเขตบริการสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 12 เขตทั่วประเทศ เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ขจัดสภาพการแข่งขันการขยายบริการและแย่งชิงทรัพยากร มีการเชื่อมโยงการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตั้งแต่การบริการระดับพื้นฐาน ขึ้นไปจนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง เป็นธรรม ลดความแออัดในสถานบริการระดับสูง และสร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ โดยให้แต่ละเขตบริการสุขภาพดูแลประชากรประมาณ 5 ล้านคน ครอบคลุมสถานบริการ 4-8 จังหวัด

ทั้งนี้ แผนในการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ในช่วง พ.ศ. 2557-2560 นี้ กำหนดให้เขตบริการสุขภาพทุกเขต ต้องดำเนินการจัดบริการรองรับปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศไทย คือโรคที่มีอัตราการป่วย ตาย รวมถึงโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง 10 สาขา ได้แก่ 1.หัวใจและหลอดเลือด 2.มะเร็ง 3.อุบัติเหตุ 4.ทารกแรกเกิด 5.สุขภาพจิตและจิตเวช 6.ตาและไต 7. 5 สาขาหลัก 8.ทันตกรรม 9.บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม และ 10.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง เชื่อมโยงกันทั้งการรักษาพยาบาลและการป้องกันเพื่อลดการเจ็บป่วย

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า จากการติดตามผลการดำเนินงานของการพัฒนาเขตบริการสุขภาพมาระยะหนึ่ง พบว่าหน่วยบริการในพื้นที่มีการทำงานเป็นเครือข่าย การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ทำได้เร็วขึ้น ส่งผลให้การบริการที่มีคุณภาพกระจายไปสู่ประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น ผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่นโรคหัวใจ อุบัติเหตุ เข้าถึงมือหมอเร็วขึ้น ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยจัดทำเป็นโครงสร้างการบริหารงานของเขตบริการสุขภาพให้มีกฎหมายและระเบียบต่างๆ เข้ามารองรับ เพื่อให้มีอำนาจในการบริหารจัดการภายในเขตได้เบ็ดเสร็จ ทั้งคน เงิน และวัสดุ

ด้านนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2557 มีการนำเสนอภาพความสำเร็จของแต่ละเขตบริการสุขภาพ และจัดประกวดผลงานทั้งหมด 35 เรื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพในแต่ละเขตบริการสุขภาพ และนำมาปรับใช้กับการบริการในแต่ละเขตสุขภาพให้บรรลุผลสำเร็จ โดยจะตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 8 สิงหาคม 2557.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริการสุขภาพเขตสุขภาพสธ.ปัญหาสุขภาพณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:47 น.