king10
Thairath Logo
กีฬา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share :
line-share-logo

เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่โรงพยาบาลศิริราชที่ประตู 8 (ประตูท่าน้ำ) เมื่อค่ำวันที่ 6 ส.ค. หลังคณะแพทย์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายการตรวจพระวรกายหลังกลับไปประทับ ณ วังไกลกังวลเป็นเวลาปีเศษ โดยทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนที่มารับเฝ้าเสด็จใน รพ.

อ่านเพิ่มเติม...
ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจวบคีรีขันธ์วังไกลกังวลโรงพยาบาลศิริราชตรวจพระวรกายประชาชนเฝ้าเสด็จ