ข่าว

วิดีโอ

เปิดผลศึกษาอึ้งเด็กเอเชีย 250 ล้านอ่านไม่ออก

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ตามปฏิญญาจอมเทียน ที่ให้ไว้ตั้งแต่ปี 2533 ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. กล่าวว่า จุดเน้นในการประชุม คือ 1.การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 3.การศึกษาเพื่อเป็นพลเมืองของโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4.ครูแห่งอนาคตที่ต้องการ และ 5.การบริหารจัดการและงบประมาณ พร้อมทั้งหาแนวทางใหม่ที่จะเร่งผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้จะมีการจัดลำดับความสำคัญและกำหนดอนาคตการศึกษา ก่อนจัดทำเป็นแถลงการณ์ของรัฐมนตรีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการศึกษาภายหลังปี 2558 เพื่อนำไปสู่การรับรองในการประชุมโลกด้านการศึกษาที่เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ในปี 2558

นายกวาง โจ คิม ผอ.สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวว่า จากข้อมูลการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีสมาชิก 40 ประเทศ ส่งข้อมูลการประเมินผลความก้าวหน้า พบปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆ อาทิ ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัย ที่ยังมีเด็กชนกลุ่มน้อย เด็กยากจน เด็กในชนบทยังไม่ได้รับการศึกษา และยังมีเด็ก 57 ล้านคนทั่วโลกไม่ได้รับการศึกษา รวมทั้งยังมีเด็ก 250 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่อ่านหนังสือไม่ได้.

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก ... 7 ส.ค. 2557 00:19 7 ส.ค. 2557 00:20 ไทยรัฐ