king10
Thairath Logo
กีฬา

'ไทยพาณิชย์' คาด กนง.ยังคงดอกเบี้ย 2% ตลอดครึ่งปีหลัง

Share :
line-share-logo

"ไทยพาณิชย์" ประเมิน กนง.จะคงดอกเบี้ย 2% ตลอดครึ่งปีหลัง เพื่อให้ใช้จ่ายฟื้นตัว แต่ยังมีความเสี่ยงจากเงินทุนเคลื่อนย้ายในระยะข้างหน้า ชี้ปีหน้าดอกเบี้ยนโยบายไทย มีแนวโน้มปรับเพิ่ม...

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุภายหลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.00% ในการประชุมล่าสุดวันที่ 6 ส.ค.โดยคาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.00% ตลอดช่วงครึ่งปีหลัง 2014 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย เพื่อให้การใช้จ่ายในประเทศสามารถฟื้นตัวได้

นอกจากนี้ ประเมินว่า ปัจจัยด้านเสถียรภาพการเงินจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะความเสี่ยงจากเงินทุนเคลื่อนย้าย ที่มีสาเหตุจากการสิ้นสุดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค.นี้ และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed funds rate ในปี 2015 การเปลี่ยนแปลงของทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ดังกล่าว อาจทำให้เงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดเงิน และตลาดทุนของไทย รวมถึงตลาดประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อค่าเงินบาทและเสถียรภาพการเงินของไทยในระยะข้างหน้า

ทั้งนี้ จากความเสี่ยงด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายที่จะเพิ่มสูงขึ้นในระยะข้างหน้า และการที่ธนาคารกลางในภูมิภาค เริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย น่าจะทำให้ กนง. ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านเสถียรภาพการเงินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจึงมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้า เมื่อเศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนต่อเนื่อง.

อ่านเพิ่มเติม...
ดอกเบี้ยนโยบายกนง.กนง.คงดอกเบี้ย2%ครึ่งปีหลังไทยพาณิชย์เงินทุนเคลื่อนย้าย