ข่าว

วิดีโอ

หนุ่มสาวจงฟัง! 'สูงวัย' อย่างไรให้มีคุณภาพ

หลายคนอาจกำลังละเลย สัจธรรมของชีวิตข้อหนึ่งที่ว่า "เกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเรื่องธรรมชาติ" เพราะในปัจจุบันเราอาจกำลังสนุกสนานกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ต กำลังสังสรรค์ กินบุฟเฟต์ ซื้อทริปท่องเที่ยว เที่ยวดึกกลับเช้าไปทำงานเลย แต่หารู้ไม่นาฬิกาของชีวิตเรากำลังหมุนไปอยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครเตือน จนวันหนึ่ง รู้ตัวอีกที ก็เราอาจแก่ไปเสียแล้ว

ในเมื่อวันนี้ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว หรืออยู่ในวัยทำงาน พละกำลังวังชายังมากมาย น่าจะเป็นช่วงเวลาที่พร้อมที่สุดที่จะเรียนรู้ เตรียมตัว "แก่" อย่างมีคุณค่า

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ นายกสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงคำแนะนำในการเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพกับ "ไทยรัฐออนไลน์" ว่า การเตรียมเป็นผู้สูงอายุที่ดี ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ยังหนุ่มสาว 1. ทางด้านร่างกาย 2. ทางด้านหน้าที่การงาน 3. เรื่องเศรษฐกิจ

เตรียมแก่ ต้องเริ่มวันนี้ตั้งแต่หนุ่มสาว...

เรื่องสุขภาพ ถ้าหากเราดูแลตัวเองดีตั้งแต่หนุ่มสาว เราจะเป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงดี การดูแลสุขภาพต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นหลัก 5 อ. คือ

อาหาร ปัจจุบันอาหารเพิ่มขึ้นมาก ยิ่งโดยเฉพาะไปกินบุฟเฟต์ ยิ่งต้องกินให้คุ้ม แต่สิ่งนี้จะเป็นปัญหาส่งผลให้เกิดโภชนาการเกิน เป็นโรคอ้วน เข่าเสื่อม เป็นโรคหัวใจ เบาหวาน ตามมามากมาย อารมณ์ จิตใจต้องดี

ออกกำลังกาย เป็นเรื่องจำเป็น มนุษย์เรา ร่างกายออกแบบมาให้ต้องออกกำลัง ถ้าเราไม่ออกแรง สารที่วนเวียนในร่างกายจะตกค้างอยู่ในร่างกาย ทำให้กลายเป็นโรคเครียด นอนไม่หลับ หายใจไม่ออก ตามมามากมาย โรคเรื้อรังตามมามากมาย การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ออกให้เหมาะสมกับวัย ถ้าวัยหนุ่มสาวออกได้เต็มที่ ถ้าอายุมากขึ้น อาจผ่อนลง

อากาศ สิ่งแวดล้อม บรรยากาศที่ดี ไม่มีมลพิษต่างๆ

อุจจาระ ระบบขับถ่าย พยายามอย่าให้ท้องผูก เสี่ยงจะเป็นริดสีดวง เป็นมะเร็งลำไส้
ที่สำคัญคือ อย่านำเอาสารพิษเข้าหาร่างกาย สารพิษ เช่น เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เป็นต้น

เริ่ม "ออม" ตั้งแต่วันนี้ เป็น "สูงวัย" พึ่งตนเองได้

เรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจ ต้องเตรียมพร้อมเก็บออมตั้งแต่วัยหนุ่มสาว เวลาที่มีรายได้ ต้องรู้จักการจัดสรร ว่าเราจะออม ยังชีพ เพื่อการบันเทิง เพื่อการกุศล ลงทุนเพื่ออนาคต ต้องยึดหลักอัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ถ้าไม่ออมแต่แรกๆ เราไปใช้เงินอนาคต ใช้บัตรเครดิต เมื่ออนาคตวัยเกษียณจะมีปัญหา

พบปะผู้คน อย่าเอาแต่เก็บตัว ระวังจะแก่เร็ว!

ที่สำคัญต้องมีเพื่อน ถ้าไม่มีเพื่อน คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ถ้าอยู่โดดเดี่ยวไม่สนใจใคร การที่จะมีเพื่อนบ้าง ต้องมีหลักชาวพุทธ คือ สังคหวัตถุ สี่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา แล้วไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหลาย

ผู้สูงอายุ เราพบเลยว่า ถ้าหากสูงอายุแล้วไม่ไปเข้าชมรม ไม่ไปเข้าสังคม ชีวิตจะแก่เร็ว แต่ถ้าไปร่วมกิจกรรม จะรับรู้อะไรเยอะ และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไป มองโลกในแง่ดี รู้จักเมตตา เผื่อแผ่ทั้งหลาย มีเพื่อน

ท่องขึ้นใจคติ พร้อม "แก่" มีคุณภาพ...

1. ยังต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีต่อไป สุขภาพสำคัญที่สุด ถ้าสุขภาพไม่ดี อย่างอื่นแย่ตามไปหมด
2. ถ้าเกษียณแล้วอย่าไปคิดจะรวยอีก บางคนเอาเงินบำเหน็จ เงินก้อนที่เก็บสะสมมา ไปลงทุนทำกิจการ คือถ้าจะรวยมันรวยมานานแล้ว อย่ามาคิดรวยตอนแก่ หากจะลงทุน ก็ลงแต่พอสมควร อย่าไปทุ่มจนหมด
3. ถ้ามีทรัพย์สมบัติ ถ้าจะแบ่งให้ลูกหลาน อย่าแบ่งจนหมด อันนี้เป็นธรรมชาติ เพราะว่าทุกคนมีภาระของตัวเอง มีปัญหาของตัวเอง ให้แต่พอสมควร
4. อย่าอยู่ว่าง ต้องทำให้ชีวิตมีคุณค่า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรู้สึกว่า ชีวิตไม่มีคุณค่า จะฝ่อไปเรื่อยๆ อย่าไปหยุดทำงาน จะรู้สึกว่า ตื่นขึ้นมาทุกวันจะรู้ได้ว่า เราจะไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ ชีวิตจะมีคุณค่า จะต่อชีวิตไปได้เรื่อยๆ ถ้าไม่มีงานทำเลย ให้ไปทำงานสังคม ให้ไปช่วยเหลือคนอื่น จิตอาสา หรือร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้ ให้ชีวิตแต่ละวันมีความหมาย

ข้อสงสัยที่บอกว่า แก่แล้วจะทำอะไรไปทำไม เดี๋ยวจะตายอยู่แล้ว?
ข้อนี้ นพ.วิชัย แนะนำว่า ประโยชน์ของการกระทำ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ถ้าทำอะไรที่ดี กฎแห่งกรรม ทำดีก็ได้ดี ทำดีดีเดี๋ยวนั้นเลย ไม่ใช่ทำวันนี้เพื่อวันหน้า

วัยหนุ่มสาว และทุกคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสวัยแก่ ถือว่า ช่วงเวลานี้ยังเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวพร้อมในทุกด้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นคนแก่ในอนาคตไม่ช้าก็เร็วนี้ อย่างมีคุณภาพ คุณเตรียมพร้อมแค่ไหนแล้วในปัจจุบัน?.

หลายคนอาจกำลังละเลย สัจธรรมของชีวิตข้อหนึ่งที่ว่า "เกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเรื่องธรรมชาติ" เพราะในปัจจุบันเราอาจกำลังสนุกสนาน แต่หารู้ไม่นาฬิกาของชีวิตเรากำลังหมุนไปอยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครเตือน จนวันหนึ่ง รู้ตัวอีกที ก็เราอาจแก่. 6 ส.ค. 2557 17:58 7 ส.ค. 2557 05:40 ไทยรัฐ