ข่าว

วิดีโอ

พณ.ของบปี 58 ปั้นเอสเอ็มอีลุยตลาด ตปท.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งของบปี 58 เพิ่ม เดินหน้าต่อโครงการเอสเอ็มอี โปร-แอ็กทีฟ ดันเอสเอ็มอีเปิดตลาดนอก...

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง โครงการเอสเอ็มอี โปร-แอ็กทีฟ ที่สนับสนุนให้ผู้ส่งออกไทยรายกลางและเล็ก สามารถทำการค้าหรือลงทุนในต่างประเทศ ในระยะ 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 58 ว่า ขณะนี้ โครงการฯ มีงบประมาณเหลือราว 33 ล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 300 ล้านบาท และกรมฯ อยู่ระหว่างผลักดันขอวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติม สำหรับปีงบประมาณ 58 (เดือน ต.ค.57-ก.ย. 58) โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ กรมฯ ได้รับฟังความคิดเห็น และปรับหลักเกณฑ์การให้บริการ ตามข้อเสนอแนะของภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้เข้าสู่ระบบการค้าอย่างมืออาชีพมากขึ้น รวมทั้งปรับลดกระบวนการและขั้นตอนทางเอกสาร และเร่งเบิกจ่ายภายใน 5 วัน

"เอสเอ็มอี โปร-แอ็กทีฟ เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของเอกชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไปทำธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น ล่าสุด กรมฯ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเอสเอ็มอีในการไปเปิดตลาดต่างประเทศแล้ว 267 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้จำนวน 1,670 บริษัท"

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีโครงการที่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีอีกหลายโครงการ ให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ และศักยภาพของตนเอง เช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในรูปแบบพี่เลี้ยงธุรกิจ โดยให้คำปรึกษาเชิงลึกในการวิเคราะห์ศักยภาพตลาด สินค้าและวิธีการเข้าสู่ตลาดเป้าหมาย เป็นต้น.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งของบปี 58 เพิ่ม เดินหน้าต่อโครงการเอสเอ็มอี โปร-แอ็กทีฟ ดันเอสเอ็มอีเปิดตลาดนอก... 6 ส.ค. 2557 16:45 6 ส.ค. 2557 18:30 ไทยรัฐ